Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
Aandacht voor de bodem bij groen omvorming
geplaatst 26-12-2016
boom_en_wortelHet bodemleven is maatgevend voor alles wat ook bovengronds groeit. Jammer dat wij mensen zo ingesteld zijn op visuele waarnemingen. Wat je niet ziet krijgt gewoon niet de aandacht die het verdient. En eerlijk, het bodemleven is alles behalve sexy. Maar het is wel een alles bepalende biotoop die direct invloed heeft op het plantenleven. Een biotoop ook, waar het even hard en ongenadig aan toegaat als in de bovengrondse natuur. Samenwerken, misleiden, bedriegen en eten of gegeten worden: alleen op microscopisch kleine schaal.

Lees hier het volledige artikel van Wim Vlekken.

Oprichting Nationaal Burgernetwerk
(betere gezondheid door minder vee)
geplaatst 9-12-2016
Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest veedichte provincies van Nederland, hebben op 7 december in ‘s-Hertogenbosch het Burgernetwerk Nederland opgericht. Gesprekken met burgergroepen uit andere provincies om aan te sluiten bij het netwerk zijn reeds gestart.
|
Burgers krijgen te maken met gezondheidsrisico’s of een bedorven woonomgeving door de uitstoot van de industriële veehouderij. Dit feit lijkt niet door te dringen tot in Den Haag. Met het Burgernetwerk Nederland willen we de zorgen van een grote groep Nederlanders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

Waar de burgergroepen jaren geleden begonnen als burgercomités in een klein gebied met één of meerdere intensieve veehouderijen hebben deze zich de laatste jaren steeds verder georganiseerd. Deze organisatie was nodig omdat veel besluitvorming niet op gemeentelijk maar op provinciaal niveau plaats vond. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, Kerngroep Limburg Gezonder en Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland.

Nu maken we ook de stap naar het landelijke niveau. We merken dat veel landelijke politici geen benul hebben van de toestand van de woonomgeving van veel burgers. Ons doel is de door ons gekozen politici hierop aan te spreken.

Gezondheid en leefbaarheid zijn onze centrale thema’s. Steeds duidelijker zijn de gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door de industriële veehouderij. Veel van de bij ons aangesloten groepen kennen mensen die zijn geconfronteerd met gezondheidsproblemen of familieleden hebben die ziek zijn geworden door de intensieve veehouderij.

Grote zorgen hebben we over Q-koorts en andere zoönosen ; over fijnstof, endotoxinen, ammoniak, h2s, stank en zo verder. Deze zorg wordt gedeeld door veel artsen, daarom zijn ook artsen aangesloten bij ons burgernetwerk.

Wij zetten ons in voor de gezondheid van alle Nederlanders, op het platteland maar ook in de stad. Uit onderzoek blijkt immers dat 60% van het secundaire fijnstof in de stad voortkomt uit de landbouw.

Industriële veehouderij is een zeer schadelijke bedrijfstak. Burgers worden nauwelijks beschermd tegen de uitstoot van deze bedrijven. Andere bedrijfstakken moeten aan strenge regels voldoen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. De industriële veehouderij heeft echter een uitzonderingspositie met veel soepelere regels. Ons doel is aan deze uitzonderingspositie een einde maken zodat de burgers in Nederland weer vrij kunnen ademen in een gezonde leefomgeving.


Dagblad De Limburger plaatste vandaag een artikel over de Oprichting Nationaal Burgernetwerk onder de kop:
'Coalitie tegen overlast veeteelt.'
Lees hier de brief: Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Impact fijnstof zwaar overdreven' van 06-12-2016

De pluimveehouderij is slecht voor onze gezondheid
geplaatst 19-11-2016
megastallennederweertcartoon
Cartoon Rim Beckers www.kartoon.nl

De intensieve veehouderij staat steeds meer ter discussie. Omwonenden van megastallen maken zich druk om de uitstoot van fijnstof en stank. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun gezondheid? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden?
Lees meer op de site van het programma 'De Monitor' KRO/NCRV van 13 november 2016.

In Nederweert stuurde 'fractie JAN'  onlangs een ingestuurde brief met vragen aan het College van B&W inzake de te hoge concentraties fijnstof.
Lees meer hierover op Weert Actueel.

Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status
 X  X 
Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Contactgegevens
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert