Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
De voortuin met de X-factor.
geplaatst januari 2017
xfactor_plan
Ga naar de site van de voortuin met de X-factor en meld u aan.
Boomfeestdag 2017 - 1200 struiken in Stramproy
geplaatst 25-3-2017
boomfeestdag_2017_1Dit jaar plantte kinderen van de groepen 7 en 8 van de scholen de Firtel en de Duizendpoot uit Stramproy en van de St. Jozefschool uit Altweerterheide vooral struiken. De officiële opening vond plaats door wethouder Martijn van den Heuvel.
De kinderen plantte 1.200 stuks lijsterbes, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Dat gebeurde op het Kirkebos aan de Lochtstraat in het buitengebied van Stramproy.
boomfeestdag_2017_2Het Kirkebos ligt op de overgang tussen de hoger gelegen Buuëtjes Hei en de lager gelegen Lieëg Hei. Het is een merkwaardig, driehoekig perceel, dat al op oude kaarten is te vinden. Het perceel werd oorspronkelijk in tweeën gedeeld door een diagonaal en omzoomd door bomen en struikgroepen. Volgens de overleveringen was het perceel eigendom van de kerk, die het uitgaf aan arme inwoners van Stramproy, die het konden gebruiken voor landbouw en hakhout, vandaar de naam Kirkebos. Door de aanplant van bomen en struiken wordt de historische structuur weer beleefbaar gemaakt.

Uitdelen van de fruitbomen en bessenstruiken in Leuken
geplaatst 17-3-2017
uitdelen_fruitbomen_Leuken_1Het was heel druk. Drie personen voor de 'administratie' en vijf ‘uitdelers’ was eigenlijk niet genoeg. Het was in een lange rij staan.
Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Groen Weert geholpen met het uitdelen van 3500 fruitbomen en bessenstruiken.
We hoorden dat het ook druk was in Tungelroy en Centrum Noord. Het verstrekken van de bomen gaat morgen verder.
Bij de boom of struiken krijgt u een plantinstructie en tips voor het onderhoud.
uitdelen_fruitbomen_Leuken_2
Een tweede afvalberg in Weert?
geplaatst 4-3-2017
sanering_CuijpersStraalbedrijf Gebr. Cuijpers is verplaatst en heeft een ernstig verontreinigd bedrijfsterrein achtergelaten. De bodem is er vervuild met zware metalen, m.n. zink. Het gebied ligt tussen de ontgronding in het IJzeren Man gebied en de Kruispeel.
Nu het bedrijf verhuisd is, kan de vervuilde grond gesaneerd worden. Maar dit gebeurt helaas niet door de vuile grond af te voeren, te reinigen, of goed in te pakken. De vervuiling op het bedrijfsterrein zelf blijft gewoon zitten, en de verontreinigde grond van omringende percelen wordt op het bedrijfsterrein gebracht.|

Daarbij komt nog dat Ark Natuurontwikkeling af wil van vervuilde grond afkomstig van het Kwaoj Gaat (nabij de Laurabossen) en de Q-percelen (bij de Raam). Dit gaat om twee keer zoveel grond als die bij Cuijpers verplaatst moet worden. Het geheel zou een berg vormen van 7 meter hoog.
Als Stichting Groen Weert vrezen we dat deze berg, met een voet van 4.3 ha, zal uitlogen en op termijn ook de omgeving zal vervuilen. Er worden namelijk geen afdichtende lagen aangebracht.
Op de berg is een uitkijktoren gepland. Het peelgebied is echter van nature vlak en deze plek heeft bovendien geen recreatieve bestemming.

Vervuilde grond kan functioneel worden toegepast, b.v. in geluidswallen, mits de grond goed wordt geïsoleerd en gemonitord. De wet ‘Besluit bodemkwaliteit’ staat dat toe.
Stichting Groen Weert stelt in dit kader voor om de (minst) verontreinigde grond te verwerken in taluds naar het aan te leggen ecoduct en fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. De kosten zouden door de Centrale Zandwinning Weert gedragen moeten worden als onderdeel van een maatschappelijk verantwoorde tegenprestatie voor het ontgronden in dit gebied.
Voor het terrein van de Gebr. Cuijpers staat het rijksmonument Les Beaux Champs oftewel; De Schone Velden. Bij een goede sanering zouden deze schone velden kunnen terugkeren, maar niet door het creëren van een tweede vuilnisbelt, waarvoor ook nog veel monumentale bomen moeten wijken.

Gemeente geeft verkeerd perbericht uit.
geplaatst 23-2-2017
Afgelopen jaar had de gemeente Weert een lijst met 268 bomen die gekapt diende te worden. In goed overleg met Stichting Groen Weert is dit aantal teruggebracht en er worden meer bomen gecompenseerd.
Nu is er een verkeerd persbericht uitgegeven. Dagblad 'De Limburger' publiceerde dit bericht vandaag.
Hierover is inmiddels contact geweest met de betrokken ambtenaren. Binnenkort is er een afspraak met de gemeente voor het herzien van dit persbericht.
Wij houden u op de hoogte.

Update 25-3-2017: Er is opnieuw contact geweest met de Gemeente en deze heeft een correctie op hun website geplaatst.
correctie

Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status
 X  X 
Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Contactgegevens
Beveiligd
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert