Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
Inventarisatie beschermwaardige bomen
geplaatst 1-7-2017
boominspectieVan de Gemeente Weert heeft Stichting Groen Weert de opdracht gekregen om alle monumentale en waardevolle bomen in Weert te inventariseren. Het gaat dan zowel gemeentebomen als bomen die op particuliere grond staan. Doel van die inventarisatie om de bomen een beschermde status te geven en deze via een speciale website (Beschermwaardige bomen) kenbaar te maken aan het publiek.

De gemeente heeft ongeveer 40.000 bomen in onderhoud en we schatten dat daarvan ongeveer 2000 in aanmerking komen voor de status Monumentaal of Waardevol.

Binnen Stichting Groen Weert zijn een (beperkt) aantal bomeninspecteurs van de Bomenstichting actief. Dat team zouden we graag uitbreiden met vrijwilligers die eveneens een hart voor bomen hebben. Specifieke bomenkennis is wel gewenst, maar niet direct nodig. Je gaat in duo’s op stap, waarvan één persoon kennis van bomen heeft en de ander hoeft dat niet persé. Je leert on the job van elkaar.

Het veldwerk bestaat uit het bezoeken en opmeten van de bomen. En een foto maken. De bevindingen worden op een formulier ingevuld. Die formulieren worden dan door een medewerker van de gemeente in het systeem ingevoerd.

Mocht je interesse hebben dan kun je je hier aanmelden voor de informatie avond, die we hier binnenkort over organiseren.

Stadskoeling
geplaatst 20-6-2017
bomen_koelen_stad
Zie ook hittestress in dorp en stad.
In steden leveren bomen ecosysteemdiensten in de vorm van schaduw overdag en afkoeling door verdampen van water. Grasveldjes geven weinig schaduw, maar zorgen dat het ’s nachts sneller afkoelt. Grotere vijvers zorgen ook voor koeling door de verdamping van het water. Groen en water in de stad bieden verkoeling tot op grote afstand. Zo is het koelend effect van het Chapultepec Park in Mexico Stad merkbaar tot op twee kilometer afstand.
|
Stadskoeling is belangrijk omdat zomerse warmte en stijgende temperaturen door klimaatverandering het zogenaamde ‘urban heat island’ effect versterkt. In de binnensteden van Arnhem en Den Haag zijn temperaturen gemeten tot acht graden hoger dan in het buitengebied. Het effect wordt voornamelijk veroorzaakt door het vasthouden en uitstralen van warmte door steen, asfalt en beton. Bovendien wordt extra warmte geproduceerd door auto’s, fabrieken en elektrische apparaten.

Bij aanhoudende warmte krijgen veel mensen gezondheidsklachten zoals huidaandoeningen, spierkramp, uitdroging, hitteberoertes en slapeloosheid. Tijdens een hittegolf sterven er per week in Nederland circa dertig mensen meer voor elke graad dat de temperatuur stijgt boven het langjarig gemiddelde. Koeling met airco’s van woonhuizen, winkels en bedrijven verhoogt het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande kosten. Deze nadelen worden sterk verlaagd wanneer in stadsontwerp en –inrichting gebruik wordt gemaakt van de koelende effecten van groen, water, en/of luchtstroming. Groene daken, groene gevels en groene tuinen bevorderen het stedelijk leefklimaat.

In Weert is het overdag 4,5 graden warmer en 's nachts 2,1 graden warmer dan in de omgeving en staat hiermee op de 12e plaats van de 73 grootste plaatsen.(2012)
Geïnteresseerde kunnen hier het complete rapport inzien.

Bron: Wageningen Universiteit

Stadsbomen verdienen zich ruimschoots terug
geplaatst 16-6-2017
Bomen-verdienen-zichzelf-terugEen stadsboom is niet goedkoop. Maar hij is zijn geld meer dan waard. Sterker nog, gemeenten doen er goed aan niet langer in termen van ’beheerkosten’ te denken, maar de stadsboom als een investering in leefbaarheid te zien. Een gezonde boom legt fijn stof vast, koelt de stad en zet mens en kind tot beweging aan, zeggen deskundigen.

Lees hier het volledige artikel van Tuin en Landschap.

Groenbezuinigingen, de stand van zaken.
geplaatst 4-6-2017
WeertBoomkroonVorig jaar kon u op de website van Stichting Groen Weert een petitie tekenen om geplande bezuinigingen op het groen te voorkomen, evenals de kap van 268 bomen.
Wat is er sindsdien gebeurd?
|
Groenbezuinigingen
De gemeente bleek onder de indruk van het aantal mensen dat had getekend voor behoud van het groen en de bomen in Weert.
Mede door de petitie is het leeuwendeel van de bezuinigingen van de baan. Het college van B&W en de gemeenteraad gaan voor de winst m.b.t. het woonklimaat, de groene uitstraling van de stad, de gezondheid van burgers, en voor natuur en milieu.
Niettemin zou in 2017 nog structureel voor € 15.000,- bezuinigd moeten worden op het groen-onderhoud. Daarbij dacht men aan het verwijderen van alle hagen langs de Eindhovenseweg, langs de Ringbaan, en in enkele wijken. We hebben echter goede hoop dat dit niet doorgaat.
Het plaatselijk minder maaien van bermen en plantsoenen spaart geld uit. Verder worden hier en daar grasveldjes verwijderd en wordt de grond ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Kap van gemeentelijke bomen
In de zomer van 2016 lag er tevens het plan om 268 bomen te kappen. Dat leek ons een onnodig groot aantal. Met het tekenen van onze petitie spraken vele Weertenaren zich ook hiertegen uit. Na een aantal besprekingen over de bomen konden we u eind vorig jaar melden dat de gemeente circa 40 bomen wilde sparen. Verder is toegezegd dat alle gekapte bomen worden gecompenseerd, ter plekke of door aanplant elders. Ook is toen overeengekomen dat SGW elke 6 weken bij de gemeente aanschuift om elkaars kennis te delen in 'Kennisdelen Groen'.

In december 2016 kregen we een nieuwe lijst van de gemeente met nog eens 115 te kappen bomen. Na het bespreken hiervan zouden er 27 niet gekapt worden.
De in totaal 67 bomen moesten wel nog met de kap-aanvragers besproken worden. Helaas gaf de gemeente toe aan de druk van deze bewoners en kapte nog ca.50 bomen van de lijsten. Slechts ca. 15 bomen zijn gespaard gebleven. Dat resultaat valt ons erg tegen.

In het overleg 'Kennisdeling Groen' hebben we de kap van de bomen geëvalueerd.
Vaak werd aangevoerd dat zwamaantasting kap noodzakelijk maakte. Pas na het kappen van bomen is eventuele zwamaantasting op de stamvoet zichtbaar.
Verder hebben we aan de kaak gesteld dat de lijst met beschermde bomen nog steeds niet is geactualiseerd. Ook is de overlastmatrix te vrijblijvend geïnterpreteerd. Tevens bleek dat er met sommige kap-aanvragers afspraken gemaakt waren die achteraf niet te rechtvaardigen waren.
Bij correcte toepassing van de regels was voor veel bomen kap niet aan de orde geweest.
Toch hebben we vertrouwen in het periodiek overleg met de gemeente Weert.
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van de groeiomstandigheden van bomen en het vergroenen van de woonomgeving daar waar mogelijk. Van de vele kastanjes die lijden aan de bloedingsziekte, probeert de gemeente de meest kansrijke te redden door die te laten behandelen.


Informatie
Als u wilt meepraten, laat het ons dan weten. Hoe meer (bestuurs)leden, hoe sterker we staan.


 X  X 
Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status


Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Contactgegevens
Besloten deel
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert