Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
Grondverbetering voor bomen aan de Scheepsbouwkade
geplaatst 12-4-2017
Scheepsbouwkade_ploffen_3Na stevig overleg tussen SGW, gemeente Weert en Rijkswaterstaat werd besloten om de bomen aan de Scheepsbouwkade, die de meeste schade ondervonden van bouwwerkzaamheden van enkele jaren geleden, te helpen met grondverbetering. Onder andere ploffen van de verdichte grond. Eén van de bewoners was er erg blij mee. Hier zijn bedankje:|
"...Een bijzondere ervaring om meerdere redenen. Het is ook nog eens een aparte gewaarwording om op een mini aardbeving te staan.
Wat een kennis en kunde!
In het Franciscus Hospice heb ik gelezen dat een volwassen boom zo’n 600.000 bladen heeft met een bladoppervlakte van 1,2 ha. Per dag 400 liter water nuttigt en 18 kg. koolstofdioxide. En daarmee elke dag voor 10 mensen zuurstof produceert. Tegelijkertijd maakt die de lucht ook nog schoon van fijnstof!

Dank jullie wel, en met name Jasper, voor de inspanningen om de groeicondities van deze bomenrij te verstevigen!
Het is goed wonen aan de Scheepsbouwkade en er wandelen en fietsen, met of zonder hond, elke dag weer veel mensen."

Terugblik 2016
geplaatst 4-3-2017
jaarrring2016Ook 2016 was weer een bewogen jaar voor Stichting Groen Weert.
Al ons werk in dit jaar hebben we geprobeerd samen te vatten in de "Terugblik 2016".
"We bemoeien ons ermee, en soms leidt dat tot concreet resultaat"

Zondag 9 april open Dag de IJzeren Man Weert
geplaatst 29-3-2017
openDagIJzerenman2017Op zondag 9 april organiseert Recreatiegebied De IJzeren Man van 12.00 tot 17.00 uur een gezellige Open Dag met activiteiten voor jong en oud.
Bezoek de markt met infostands bij het Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man, ontvang een gratis plattegrond van het gebied en ga zelf op ontdekkingstocht.
Ook Stichting Groen Weert is aanwezig met een stand in het Natuur- en Milieucentrum.
Kijk op de site van De IJzeren Man voor meer informatie.

Uitdelen van de fruitbomen en bessenstruiken in Leuken
geplaatst 17-3-2017
uitdelen_fruitbomen_Leuken_1Het was heel druk. Drie personen voor de 'administratie' en vijf ‘uitdelers’ was eigenlijk niet genoeg. Het was in een lange rij staan.
Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Groen Weert geholpen met het uitdelen van 3500 fruitbomen en bessenstruiken.
We hoorden dat het ook druk was in Tungelroy en Centrum Noord. Het verstrekken van de bomen gaat morgen verder.
Bij de boom of struiken krijgt u een plantinstructie en tips voor het onderhoud.
uitdelen_fruitbomen_Leuken_2
Een tweede afvalberg in Weert?
geplaatst 4-3-2017
sanering_CuijpersStraalbedrijf Gebr. Cuijpers is verplaatst en heeft een ernstig verontreinigd bedrijfsterrein achtergelaten. De bodem is er vervuild met zware metalen, m.n. zink. Het gebied ligt tussen de ontgronding in het IJzeren Man gebied en de Kruispeel.
Nu het bedrijf verhuisd is, kan de vervuilde grond gesaneerd worden. Maar dit gebeurt helaas niet door de vuile grond af te voeren, te reinigen, of goed in te pakken. De vervuiling op het bedrijfsterrein zelf blijft gewoon zitten, en de verontreinigde grond van omringende percelen wordt op het bedrijfsterrein gebracht.|

Daarbij komt nog dat Ark Natuurontwikkeling af wil van vervuilde grond afkomstig van het Kwaoj Gaat (nabij de Laurabossen) en de Q-percelen (bij de Raam). Dit gaat om twee keer zoveel grond als die bij Cuijpers verplaatst moet worden. Het geheel zou een berg vormen van 7 meter hoog.
Als Stichting Groen Weert vrezen we dat deze berg, met een voet van 4.3 ha, zal uitlogen en op termijn ook de omgeving zal vervuilen. Er worden namelijk geen afdichtende lagen aangebracht.
Op de berg is een uitkijktoren gepland. Het peelgebied is echter van nature vlak en deze plek heeft bovendien geen recreatieve bestemming.

Vervuilde grond kan functioneel worden toegepast, b.v. in geluidswallen, mits de grond goed wordt geïsoleerd en gemonitord. De wet ‘Besluit bodemkwaliteit’ staat dat toe.
Stichting Groen Weert stelt in dit kader voor om de (minst) verontreinigde grond te verwerken in taluds naar het aan te leggen ecoduct en fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. De kosten zouden door de Centrale Zandwinning Weert gedragen moeten worden als onderdeel van een maatschappelijk verantwoorde tegenprestatie voor het ontgronden in dit gebied.
Voor het terrein van de Gebr. Cuijpers staat het rijksmonument Les Beaux Champs oftewel; De Schone Velden. Bij een goede sanering zouden deze schone velden kunnen terugkeren, maar niet door het creëren van een tweede vuilnisbelt, waarvoor ook nog veel monumentale bomen moeten wijken.

Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status
 X  X 
Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Contactgegevens
Besloten deel
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert