Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
naar boven
Groen Weert logo editor
  Stichting Groen Weert heeft de ANBI status verkregen.  
Word donateur.
Zondag 4 september NMC Fietstocht vorming Weerter landschap
Petitie met 800 handtekeningen naar wethouder Litjens
Gemeente: extra mogelijkheid te reageren op omvormingen groen
Foto van het moment - appelboompje op de Emmasingel 28 augustus 2016.

appelboompje_Emmasingeldetail appelboompje
Gemeente Weert: nieuwe tekeningen onderhoud openbaar groen en extra bijeenkomsten
geplaatst 20-8-2016
De Gemeente heeft per wijk en dorp nieuwe tekeningen voor de aanpassingen van het openbaar groen op haar website gezet en organiseert extra inloopdagen om deze tekeningen te bekijken en te reageren.
Klik hier voor het artikel.


Extra mogelijkheid te reageren op omvormingen groen
geplaatst 8-8-2016
De voorstellen voor omvorming van het groen heeft bij veel inwoners van Weert heftige reacties veroorzaakt.
Een deel van het groen in Weert zou moeten worden omgevormd omdat er bespaard moet worden in het kader van de bezuinigingen bij de gemeente.
Op veler verzoek bouwt de gemeente nu een extra mogelijkheid in om op de concept-plannen te reageren. Zo worden nog meer wensen van de inwoners van wijken en dorpen opgehaald.
Die worden gehouden op 19, 20 en 21 september van 14.00 tot 20.00 uur in het stadhuis.
Laat uw stem horen.
Bekijk hier het hele artikel

Veehouderij en gezondheid omwonenden
geplaatst 3-8-2016
VeeEnGezondheidHebben veehouderijen effect op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen?
Dat was de centrale vraag in het onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden. In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten.

Hittestress
geplaatst 22-7-2016
Onlangs verscheen een artikel in Dagblad De Limburger over hittestress.
Een ambtenaar in Nederweert adviseert: 'zorg voor bomen!'.
Heg heeft vriendjes
geplaatst 18-7-2016
(reactie naar aanleiding van aanbieding petitie)petitieKring
Gefeliciteerd met deze ochtend.

Ik bevond me ergens in de kring en voelde wat anderen ook gedacht zullen hebben:

hier is niet alleen een Stichting actief.

Nee, dit is ook (het begin van) een beweging van burgers die de heg hartstochtelijk omarmen.

Wiel Goossens
Petitie met 800 handtekeningen naar wethouder Litjens
Met dynamische toegift…
geplaatst 15-7-2016
De massaal getekende petitie is woensdag 13 juli overhandigd aan wethouder Litjens in het bijzijn van ca. 35 belangstellenden. Ook een aantal ambtenaren van de ‘groenafdeling’ was aanwezig.
De voorzitter van Stichting Groen Weert vatte de gevolgen van de geplande groenomvormingen nog eens samen. Ook wijkraad Molenakker overhandigde lijsten met 486 handtekeningen. De petities beogen ook het behoud van zoveel mogelijk bomen die op de lijst staan om gekapt te worden vanaf vrijdag 15 juli.

Tijdens de bijeenkomst vond levendige interactie plaats, waarbij ook wethouder Gabriёls actief betrokken was. Het geplande tijdsvenster liep dan ook behoorlijk uit.
De gemeente zegde toe om de lijst met 268 bomen met ons door te nemen. Ook beraadt men zich op ons verzoek om het periodiek overleg te hervatten.
In de groenomvorming zit nog volop ruimte voor nuancering, verzekerde wethouder Gabriёls de aanwezigen. Met die hoopgevende gedachte gingen we huiswaarts.

In september houdt de gemeente extra informatie-avonden. Daarna worden besluiten genomen en bekendgemaakt. We houden de mogelijk om te tekenen op onze website tot die tijd open.
De handtekeningen komen nl. nog steeds binnen.

Bezwaarschrift tegen de kap van 268 bomen
geplaatst 12-7-2016
De gemeente is voornemens na het broedseizoen (15 juli) verder te gaan met het kappen van bomen.
Stichting Groen Weert zet grote vraagtekens bij de noodzaak van deze kap-partij en diende een bezwaarschrift in.

bijlage lijst te kappen bomen met opmerkingen SGW
bijlage overzicht aanvraag kapvergunningen 2015

Maatschappelijke waarde van groen steeds breder erkend.
Provincie Limburg maakt plan: niet minder maar juist méér groen in woonomgeving.
geplaatst 9-7-2016
Lees hier het artikel in Dagblad De Limburger.

Stichting Groen Weert heeft de ANBI status verkregen.
geplaatst 3-7-2016
Persbericht
Weert 27 juni 2016


ANBI_SGW_lDe belastingdienst heeft de Stichting Groen Weert met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de ANBI-status verleend. Dit is een belangrijke stap voor de stichting die zich inzet voor het groen en een gezonde leefomgeving in Weert en de regio. |Met de ANBI-status hebben donateurs en ‘schenkers’ de mogelijkheid om hun donatie als aftrekpost in de belastingaangifte op te voeren.

Stichting Groen Weert is in 2010 opgericht om samen met de gemeenten, wijkraden en andere belanghebbenden te zorgen voor een gezonder leefklimaat door inzet van groen en vooral van bomen. Door groen en bomen op een verstandige manier aan te planten en te onderhouden ontstaat voor de inwoners een leefomgeving die helpt om langer gezond te blijven, stress te verminderen en de sociale omgang te bevorderen.

Voor de gemeenten betekent meer groen lagere zorgkosten en bovendien hogere OZB-inkomsten, omdat panden met bomen of water in de buurt een hogere WOZ-waarde hebben. Ook de kosten voor het waterbeheer kunnen omlaag, omdat groen en vooral bomen regenwater langer vasthouden en geleidelijk afvoeren.

Waarom ANBI?

Stichting Groen Weert is geheel aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Daardoor zijn de kosten erg laag. Dit neemt niet weg dat de stichting geld nodig heeft voor voorlichting, cursussen en de uitvoering van groene projecten. Hiervoor is Stichting Groen Weert aangewezen op de bijdragen van donateurs (sympathisanten) en mensen die éénmalig een zeker bedrag schenken.

Donateurs betalen per jaar € 15,- en krijgen gratis het boekje “Duurzaam Groen en Welzijn” als welkomstgeschenk. Hiervoor kan men zich aanmelden via de website www.groenweert.nl . Voor éénmalige schenkingen en legaten kan men terecht bij de notaris.

Bedrijven die iets willen bijdragen, kunnen daarvoor met het SGW-bestuur contact opnemen. Als tegenprestatie zal Groen Weert groen advies geven, want met slimme inzet van groen op de werkplek kan de arbeidsproductiviteit tot wel 15% omhoog. Welke ondernemer wil dat niet?
Mijmering
geplaatst 11-6-2016
Ik ben een heg
en ik moet weg.

Ook de roosjes verderop en de heester.
Waarom? Vraag het de burgemeester.

Ik ga plat,
verdwijn in het begrotingsgat.

In mijn plaats komt gras, gras, gras.
Help! Ik dacht dat jij mijn vriendje was.


Wiel Goossens
heg_weg
Het groen in Weert een kop kleiner?!
De gemeente wil in alle woonwijken zogenaamd bezuinigen op het groen door (blok)hagen en borders te verwijderen en veelal te vervangen door gras, onder het mom; "Hogere kwaliteit met minder geld"


De gemeente kijkt echter vooral naar de kosten van de groenafdeling en veel minder naar zaken die van belang zijn voor de burgers en de biodiversiteit.

Wij concluderen: Groen weghalen heeft een hoge prijs.

Handtekeningenlijst;
u kunt nog tekenen

naam:
email:
stadsdeel:
ik ben een robot
 hou mij op de hoogte van ontwikkelingen
 ik ga akkoord met het versturen

 X  X 
Wandelweer
Weert
Weeronline.nl

Donateur worden.
Help ons Weert en omgeving groen te houden.
Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in de gemeenten Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal. Onze vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

Want iedereen heeft recht op schone lucht.


Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting?
Vul het formulier in en word donateur.
groenboekje_WVU ontvangt dan gratis het boekje 'Duurzaam Groen' van Wim Vlekken.(winkelwaarde € 8,95)
Een schenking aan een goed doel is aftrekbaar bij de Belastingdienst als deze voldoet aan een ANBI. Stichting Groen Weert bezit de ANBI status.
SGW stichting groen weert
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en uitbreiding van groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Home
Meldpunt
Foto's
Rondkijk foto's
Archief
Over ons
Contact
Anbi informatie
Facebook
Donateur worden
Sitemap
Interessante sites
Disclaimer
Website vormgeving
Cookiebeleid
Copyright © 2016 Stichting Groen Weert