Groen Weert logo editor
 X 
Gratis boom voor in de voortuin

geplaatst 8 februari 2013

Zaterdagmorgen 22 december konden de aanvragers van een boom in de voortuin, hun gratis boom komen afhalen. Een prima actie van de Gemeente Weert, die we volledig ondersteunen.
De Gemeente herschrijft het Bomenbeleidsplan.
Toen bleek dat in veel straten geen bomen staan omdat de trottoirs daarvoor te smal zijn.
In deze straten is vaak wel ruimte voor kleinere bomen in de voortuinen.
Vandaar deze actie.Bomen zijn belangrijk voor onze gezondheid en ons welbevinden.
Ze voorzien ons van zuurstof, nemen CO2, fijnstof en andere luchtverontreiniging op.
Ook zorgen ze voor koelte in de zomer. Heeft u niet met de actie meegedaan? De komende jaren krijgt u een herkansing.
Daarnaast zal door Stichting Groen Weert in samenwerking met de Gemeente en het bedrijfsleven de actie ''Een Groener en Gezonder Weert'' opgestart worden. U kunt dan aanwijzen waar u graag een boom zou willen zien. Dit kan ook in gemeentelijke plantsoenen en straten.
In het voorjaar hoort u hier meer over.