Groen Weert logo editor
 X 
Uiteindelijk volledig kaartmateriaal getoond van de groen-omvormingsplannen
geplaatst 19-9-2016
maandag 19 september Update groenomvorming.
De gemeente heeft de groen-omvormingsplannen bijgesteld a.d.h.v. inbreng van bewoners.
Maandag 19 sept. was de eerste gelegenheid om het kaartmateriaal op het gemeentehuis te bekijken, en evt. weer van commentaar te voorzien.
Op de gemeentelijke website ontbrak een kaart van de nul-situatie (de uitgangssituatie bij aanvang werkzaamheden) want die was niet gemaakt.
En op bepaalde plattegronden kwam het getoonde beeld niet overeen met de naam van de kaart.

In het stadhuis hingen wél kaarten met de toestand zoals die nu nog is. Dat maakt een vergelijking tussen nu en straks mogelijk.
Dat is uiterst laat in het inspraakproces. (Het kaartmateriaal op de website van de gemeente was maandag overigens nog steeds niet bijgewerkt.)

De gevolgen van deze ingrijpende bezuinigingsmaatregel zijn straks voor iedereen zichtbaar.
Daarnaast zijn er voorspelbare en belangrijke consequenties op langere termijn.
Inwoners krijgen gelegenheid om op de plannen te reageren. Op zich positief, en noodzakelijk om enig draagvlak te creëren.
Voorwaarde daarbij is dat de benodigde informatie tijdig, juist, volledig en transparant wordt aangeboden. Daaraan schortte het nogal.

Volgens Stichting Groen Weert is het weghalen van zoveel groen een stap de verkeerde kant op.
De gevolgen van de klimaatverandering zullen ons hard treffen, met alle kosten van dien. Vergrassing heeft ons daarbij niks te bieden.