Groen Weert logo editor
 X 
Hoeveel ruimte geeft de provincie Limburg aan de intensieve veehouderij?
geplaatst 21-11-2017
actie_Provinciehuis_2Op 17 november 2017 behandelde Provinciale Staten Limburg de gewenste ontwikkelingen m.b.t. veeteelt en landbouw in Limburg. De beleidsnotitie Limburg Agro voor de wereld van morgen was hierbij uitgangspunt.
De vergadering van de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur bood de mogelijkheid om in te spreken. Hiervan maakten maar liefst 20 burgers gebruik. Buiten het Gouvernementsgebouw hadden diverse organisaties zich al laten horen en zien met toespraken en spandoeken.
actie_Provinciehuis_1SGW was met 6 mensen vertegenwoordigd om een aantal insprekers een hart onder de riem te steken. Ook andere organisaties die opkomen voor natuur, milieu, gezondheid, en nadrukkelijk ook voor dierenwelzijn, gaven door hun aanwezigheid blijk van hun zorgen. Het immense dierenleed in de vee-industrie, ook door steeds weer nieuwe mega-stalbranden, is onacceptabel.
actie_Provinciehuis_3
De vergadering was verplaatst naar de (ruime) Statenzaal waar de publieke tribune maar net plaats bood aan alle belangstellenden.
De betogen van de insprekers namen 2 uur in beslag. Er klonk vanaf de tribune regelmatig applaus voor de bevlogen en kernachtige toespraken. Vanuit de commissie werden toelichtende en soms suggestieve vragen gesteld. De sprekers konden die moeiteloos pareren.
De discussie binnen de commissie vond plaats na de pauze.

Via deze link kunt u o.a. alle teksten van de diverse insprekers teruglezen.