Groen Weert logo editor
 X 
Groene duim voor Stichting Groen Weert
geplaatst 23-12-2018
Vijf groene buurtinitiatieven ontvangen Groene Duim van IVN

groene_duimDeze week heeft IVN Limburg een Groene Duim uitgereikt aan Borgharen Schoon, Zomerparkfeest Venlo, Samentuinen Ospeldijk, Stichting Bij-ZZZaak en Stichting Groen Weert.
De groene duim is een aanmoedigingsprijs. Deze wordt uitgereikt aan mensen die zich op een mooie manier inzetten voor een groen buurtproject en zo andere mensen inspireren om samen aan de slag met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim bestaat uit een certificaat en een bedrag van €100, in te zetten voor het groene buurtinitiatief. Winnaars gefeliciteerd!

De winnaars
Borgharen Schoon ontving de eerste Groene Duim. Twee betrokken kinderen uit Borgharen vinden het belangrijk om zuinig te zijn op onze natuur en ruimen regelmatig afval op in hun gemeente samen met anderen. Onze jongste winnaars!
Zomerparkfeest Venlo, onze tweede winnaar, probeert al een paar jaar om een zo duurzaam mogelijk festival te zijn. Zo hebben zij onder andere de dieselaggregaten vervangen door een vast stroompunt met groene stroom. Zij willen op deze manier het bewustzijn van burgers en bedrijven vergroten over de mogelijkheden om samen te werken naar lokale, schone energie.
Samentuinen Ospeldijk is nummer drie. Ze hebben een (moes)tuin gecreëerd waar mensen samenwerken, samenkomen, samen oogsten en samen spelen. Het is een tuin die mensen uit de buurt verbindt, waar je een praatje kunt maken en waar ideeën worden uitgewisseld. Het is een goed voorbeeld van het verbeteren van de leefbaarheid in je eigen omgeving.
Stichting Bij-ZZZaak heeft verschillende leefomgevingen voor solitaire bijen binnen de gemeente Nederweert gecreëerd door het aanleggen van een groen lint. Op verschillende locaties in dit lint zijn bijenbiotopen aangelegd met daarin kunstwerken van lokale kunstwerken die fungeren als bijenhotels.
Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken. Daarnaast zetten zij zich ook in voor andere milieuaspecten.

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. De Groene Duim is onderdeel van Groen Dichterbij. Groen Dichterbij stimuleert straten, buurten of wijken om gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van hun omgeving.