Groen Weert logo editor
 X 
Nationale Bijentelling
geplaatst 18-4-2020
bee
Op 18 en 19 april is de Nationale Bijentelling.
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.
Op de site van nationalebijentelling.nl wordt je stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je 18 en 19 april in je tuin kunt tegenkomen.
Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen.
Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving.
80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten.