Groen Weert logo editor
 X 
Hou rekening met groen rondom nieuwe Moeselschool
geplaatst 1-10-2010
Zomereiken_WalramstraatOp 24 september heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente over de nieuwe school op de Walramstraat op Moesel. De Stichting Groen Weert had een bezwaar ingediend, zie elders op de website. In een overleg zijn enkele positieve voornemens gemeld.

Gebouw


Het gebouw blijkt volgens de architect nu op 7,6m vanaf het trottoir Walramstraat te komen. Hierdoor krijgen de bomen iets meer ruimte. Blijft overeind dat het daglicht door de bomen in de zomer belemmerd wordt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat men achteraf alsnog bomen om die reden moet verwijderen. Dit wordt door de gemeente met het schoolbestuur besproken.

Werkzaamheden

Dan de werkzaamheden: het is niet de bedoeling is de bomen in te nemen. Dus zal men met de bouw mogelijk last hebben van de takken. Om de bomen te beschermen zal het gebied met de bomen afgezet worden. Ook wordt er op toegezien dat kranen in dit gebied niet afstempelen. Het plaatsen van kantoorunits onder de bomen is volgens SGW niet bezwaarlijk.

Schuin door het bouwterrein heeft vroeger een sintelweg gelopen. Hierdoor moet de grond gesaneerd worden. T.p.v. de monumentale bomen wordt niet gesaneerd.

Bomen Walramstraat

Zomereik nr. 3 en lijsterbes nr. 5 en de Anna Paulownaboom worden gekapt. Dat was ook het oorspronkelijke plan. De zomereik nr. 4 wordt tussen boom 2 en 6 geschoven. De moeraseik nr. 1 en de zomereiken nr.2 en 4 worden opgenomen in het Bomenregister direct na het kappen van de zomereik nr. 3 en het verschuiven van zomereik 4. Dit om reden daar anders een kapvergunning moet worden aangevraagd. De verplaatsing van een eik zal in het najaar gebeuren.

Groen om de school

Mede op verzoek van de buurt zal men zich inzetten om bomen te plaatsen op de speelplaats of aan de rand van de speelplaats (uiteraard rekening houdend met de speeltoestellen). De speelplaats ligt midden in de zon op het zuiden en er is geen schaduw.

Aan de zijde van de Stadhouderslaan komt nabij de kruising een groenstrook tegen de bebouwing. Bij de huidige speelplaats zal men de aanwezige 4 haagbeuken en de 2 bruine beuken verwijderen en tijdelijk opslaan en later herplanten. (mogelijk hier of anders elders)

Samen met de architect zal men zich beraden over de inrichting van de schoolplein(en) en de parkeerplaats met betrekking tot het inpassen van bestaande bomen en de nog te planten hagen struiken en bomen. Zodra de scholen afgebroken zijn zal het terrein in overleg met de omwonenden ingericht worden. Men ziet hier liever een natuurlijke speelplaats met bomen dan een grasveld.