Groen Weert logo editor
 X 
Braosheuf, of: Hoe Groen is Nederweert?
geplaatst 4-11-2010
Broasheuf_Nederweert_00Begin oktober heeft de Bomenstichting een verzoek doen uitgaan naar de gemeente Nederweert om een rij van 25 eiken aan de Braosheuf op de "Groene Kaart" te plaatsen. Hierdoor zouden de bomen een beschermde status krijgen. Er dreigt namelijk een (gedeeltelijke) kap van deze ongeveer 55 jarige bomen. Op dit verzoek is echter door de gemeente afwijzend gereageerd.

Letterlijk staat in de brief van de gemeente: "De bomen zijn beeldbepalend voor hun locatie, maar hebben geen extra waarde op het gebied van cultuurhistorie, bijzondere soort, extra beeldkwaliteit door verschijningsvorm of een bijzondere natuurwaarde". Echter in het GroenBeleidsPlan van Nederweert wordt de Molenweg een voorbeeld genoemd van een aantrekkelijk entree van Nederweert mede door het structuurbepalend groen van de 25 eiken aan de Braosheuf.

De toetsingscriteria waarop wordt getoetst of bomen al dan niet gehandhaafd en beschermd moeten blijven, vinden wij (Bomenstichting en Stichting Groen Weert) op zijn zachtst gezegd bepaald niet volledig. Hieronder vindt u de aanvraag en het bezwaar tegen de afwijzing. Ook vindt u hierbij een link naar vergelijkingingstabellen betreffende de hoeveelheden "groen"in de gemeente Nederweert Bij de uitkomsten van deze CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) gegevens ten opzichte van andere gemeenten neemt Nederweert wel een heel bijzondere plaats in.

Dit is voor ons dan ook aanleiding geweest om een reactie per brief te geven om de bestuurders van deze gemeente te vragen om de kap te heroverwegen en dus géén enkele boom te kappen aan de Broasheuf.
» Aanvraag bescherming 25 eiken Braosheuf (PDF)
» Afwijzing door de gemeente Nederweert (PDF)
» Bezwaar tegen afwijzing Braosheuf (PDF)
» Hoe Groen is Nederweert? (cijfers en feiten!) (PDF)

Wij houden u via deze website op de hoogte!

Broasheuf_Nederweert_01Broasheuf_Nederweert_02