Groen Weert logo editor
 X 
Behoud van één, mogelijk twee wilgen Overmazepad
geplaatst 25-1-11
Wilgen_OvermazepadDe Rechtbank te Roermond heeft het verzoek van de Wijkraad Groenwoud en de Bomenstichting om twee wilgenbomen aan het Overmazepad te sparen niet ingewilligd. Door Wonen Weert was via de Gemeente Weert voor deze twee wilgen een kapvergunning aangevraagd. Ter plaatse van een boom zou een voetpad moeten komen en bij de andere boom een bocht in een weg. Door de Bomenstichting was een voorstel ingediend om of de weg anders te situeren ofwel een boom een 15m te verschuiven. Ook het voetpad was om de boom heen te leggen.

De Bomenstichting en de Wijkraad Groenewoud toonden bij de rechtbank aan dat de Gemeente dat de gemeente een 8-tal procedurefouten had gemaakt, echter de rechtbank oordeelde dat door deze fouten de bezwaarmakers en derden geen schade hadden geleden. Het tegendeel is moeilijk aantoonbaar.
Bij de beoordeling op de beslissing om een kapvergunning te verstrekken heeft de rechtbank de beweegredenen van de gemeente zwaarder laten wegen dan de bezwaren van de Bomenstichting en de Wijkraad Groenewoud.

Tijdens de zitting is door de gemeente aangegeven dat een van de twee wilgen niet gekapt hoeft te worden, mits er vrijstelling voor wordt gegeven. Dus zoals het er nu uit ziet zal maar één boom gekapt worden. Dit is in ieder geval bereikt. Verder is door deze rechtspraak de aandacht gevestigd op het belang van het groen en dat er veel groen in de wijk verdwenen is en dat er een grens hieraan gesteld moet worden.
Wilgen_Overmazepad_Mei_2010