Groen Weert logo editor
 X 
Veertien Linden bij het station gekapt.
geplaatst 18-3-11
Gekapte_Linden_StationBij de sloop van de panden aan het Stationsplein, ten behoeve van de nieuwbouw van winkels en appartementen, heeft men maar gelijk ook de 14 linden van de gemeente ''gesloopt''.

Bij navraag blijkt dat de Gemeente Weert toestemming heeft gegeven voor het kappen van deze 45 jaar oude bomen Dit omdat ze niet op de lijst van beschermde bomen staan. We vinden dat onze gemeente ook met niet beschermde bomen zuinig moet omgaan. Het zijn immers onze toekomstige monumentale bomen. Na het gereedkomen van de nieuwbouw komen mogelijk kleine boompjes terug, echter dit kan niet verhinderen dat het plein een stenige uitstraling krijgt waar men blakend in de zon kan winkelen.
Ook buurtbewoners begrijpen niet waarom prachtige waardevolle bomen moeten verdwijnen.

Stichting Groen Weert zal in het maandelijks overleg met de verantwoordelijke wethouder de kap aan de orde stellen.