Groen Weert logo editor
 X 
Bomenkap in het nieuwe Spoorpark
geplaatst 21-12-2011
Spoorpark_Inspectievlnr; Cor Vossen, Cor Haenen, verder Wil Op ''t Roodt en Susanne Eurlings van de gemeente Weert.
De kronen van de bomen geven hun gezondheid weer en zijn mede bepalend voor evt. kap.
Een lange groenstrook langs het spoor in Weert wordt heringericht en heeft de naam Spoorpark gekregen. Er wordt o.a. een ruim riool aangelegd en de bestaande waterloop wordt opgeknapt. Voor deze werkzaamheden moeten bomen wijken. Ook gaat groen verdwijnen om transparantie te creƫren voor een veiliger gevoel.
Op verzoek van de Gemeente Weert heeft Stichting Groen Weert de deskundigen van de gemeente kritisch begeleid bij het kiezen van de te kappen bomen.
Op 20 december 2011 is met de kap van de bomen begonnen.

Het Spoorpark loopt vanaf het kleine tunneltje aan het einde van Louis Regoutstraat, tot aan de Maaseikerweg. Door dit park stroomt vanaf het kanaal de Houtstraatlossing naar de Leukerbeek. Oorspronkelijk was de Lossing nodig om de stoomlocomotieven van water te voorzien. Nu fungeert deze lossing als een riooloverstort met alle overlast van dien.
Voor het opvangen van het riool- en hemelwater bij stortbuien wordt nu een zeer ruim bemeten riool door de Louis Regoutstraat, Julianalaan, Beatrixlaan en de Maaseikerweg aangelegd. Het kanaalwater en een deel van het hemelwater kan nu door het op te knappen beekje naar de Leukerbeek stromen.

Om het park voor de veiligheid in de wijken wat doorzichtiger te maken, zijn vooral bomen die geen toekomst meer hebben of ruimte moeten geven aan naastgelegen monumentale bomen, gemerkt om gekapt te worden. Bij de Maaseikerweg zullen de bomen vervangen worden door een rij nieuwe bomen die meer groeimogelijkheden hebben.

De Stichting Groen Weert ervaart de samenwerking met de gemeente Weert in dit project als positief. Ook de deskundige ondersteuning door Cor Haenen en Cor Vossen hebben we als erg prettig ervaren.
Spoorpark_markeren


Ook projectleider Susanne Eurlings van de gemeente Weert hanteert de spuitbus om de te kappen bomen te merken.