Groen Weert logo editor
 X 
Onnodig kappen eiken op bedrijventerrein De Kempen nog net voorkomen
geplaatst 2-3-2012
WeteringOp bedrijventerrein De Kempen, tussen de rotonde en de spoorlijn naast de Lidl, staan waardevolle bomen. Deze zijn bij het bouwrijp maken i.h.k.v. het bestemmingsplan bewust gespaard om ze zoveel mogelijk in te passen in de toekomstige bebouwing.
Maar om de verkoop aantrekkelijker te maken (?!), wilde de gemeente woensdag 29 februari beginnen met de kap van de 60 bomen.
Toen SGW hiervan op de hoogte werd gesteld, heeft onze voorzitter direct actie ondernomen om kap te voorkomen. En (voorlopig) met succes!

Momenteel staat er een 60 tal bomen met een leeftijd van naar schatting 50 tot 80 jaar, hoofdzakelijk inlandse eiken.
In het voorste deel bij de rotonde staan 18 bomen op een terrein dat recent verkocht is.
In het achterste deel staan 42 bomen en dit terrein staat in de verkoop.

Om de verkoop aantrekkelijker te maken wilde de gemeente woensdag 29 februari beginnen met de kap van de 60 bomen. Dit terwijl de gemeente voor meer dan € 100 miljoen in onverkochte grond heeft zitten. Indien de 42 bomen op het achterste deel getaxeerd worden op € 8.000 per stuk dan gaat het hier om de vernietiging van € 336.000 aan waarde. Kijkt men alleen naar de 33 bomen in de eikenlaan, dan gaat het om € 264.000,- Dit terwijl bij het inpassen van deze eikenlaan € 112.000 minder aan grond verkoopbaar is.
Dus waarom zoveel haast om de bomen te kappen? Daarbij is ook de vraag, gezien de voorraad grond, of deze ooit verkocht zal worden. Immers ook industrieterrein Cranendonck is ingericht voor industrie klasse 4 en 5.

De laan met eiken in het achterste deel wordt in het bestemmingsplan als volgt omschreven:

3.3.4 Waardevolle beplanting

karakteristieke beplanting

Ter plaatse van de gewenste uitbreiding aan de oostzijde van het bedrijventerrein De Kempen staan mooie volgroeide eiken. Deze bomen zijn restanten van verdwenen cultuurhistorische wegen (kaart uit 1898, Historische Atlas Limburg, Den Haag, 1989).
De bomen behoren in het Bomenregister te staan ofwel planologisch beschermd te zijn.
Gezien de achterstand van 15 jaar in het bijwerken van het Bomenregister zijn juridisch alle bomen en houtwallen beschermd die nu met meer dan 100 punten beoordeeld worden.
Deze bomen zullen dit ruimschoots halen. Dus ze zouden niet gekapt mogen worden zonder een vergunning.
Behalve dat het kortzichtig is om bomen te kappen om de terreinen beter verkoopbaar te maken, wordt het milieu onnodig aangetast.

De waarde van de bomen voor onze gezondheid is af te leiden van de waarde van de gegevens van een 100 jarige beuk. Gaan we ervan uit dat de waarde van deze bomen hier 50% van is dan volgt hieruit:

CO2 verbruik per dag per boom 9 kg. Voor 60 bomen per jaar 197100 kg. Een gemiddeld gezin is verantwoordelijk voor 9000 kg uitstoot per jaar. Dus compensatie voor 22 gezinnen.

Elke boom voorziet 5 mensen van zuurstof. De 60 bomen geven gemiddeld per jaar aan 300 mensen zuurstof.

Elke boom kan het fijnstof opvangen van 15.000 gereden autokilometers. De 60 bomen kunnen 900.000 km per jaar compenseren.

Zou men de bomen moeten vervangen (uitgaande van het bladoppervlakte) dan zijn voor de 60 bomen 60.000 jonge boompjes nodig. Kosten € 4,5 miljoen.

Onlangs heeft een 11 tal grote bedrijven zoals DSM, AkzoNobel, Philips, KLM besloten zich in te zetten voor het vergroenen van industrieterreinen en het maken van groene verbindingszones door hun industrieterreinen (Volkskrant 13 dec. 2011).

Weert kan zich profileren door de uitstraling van bedrijven in het groen. Dit kan een bijdrage leveren aan de Entente Florale, de verkiezing van de groenste stad in Nederland.