Groen Weert logo editor
 X 
IJzeren Man: bomenkap begonnen
geplaatst 22-10-2013
geplande_kap_IJzeren_man'Meer ruimte voor bomen' zo kondigde de gemeente de kap in het IJzeren Mangebied aan in een persbericht van 18 okt. 2013
Maar dan wel voor minder bomen. Daar kan SGW niet achter staan.

In korte tijd heeft SGW 251 handtekeningen verzameld tegen de kap. Bezoekers die op het punt stonden het gebied in te gaan, brachten wij op de hoogte van de gemeentelijke plannen. Zeer velen waren graag bereid te tekenen tegen de voorgenomen 'dunning'.
De handtekeningen zijn tijdens het reguliere overleg aangeboden aan wethouder Litjens.


In het gebied is recent al erg veel gekapt, en daarbij is flinke schade aangericht.
Kappen lijkt een doel op zichzelf, mede omdat uitvoerder de Bosgroep uit de houtopbrengst betaald wordt.
Het bos- en natuurgebied is echter geen productiebos.
Bovendien is het veel te klein om steeds maar te blijven rooien. Dan blijft er geen bos over.
Nu al kijk je rechtstreeks op de industrie aan de Lozerweg.

In het gebied wordt veel gewandeld, waarbij natuurbeleving belangrijk is. Met het kappen van 'exoten' verdwijnen bijvoorbeeld de prachtige herfsttinten van de Amerikaanse eik.
Ook niet-inheemse bomen zijn het waard om te behouden want ze dragen bij aan een gevarieerd beeld, produceren zuurstof, nemen CO2 op en vangen fijnstof af. Sommige soorten gedijen al 200 jaar in onze streken.

Het beleid waarin de kap is opgenomen, is inmiddels 15 jaar oud en door nieuwe inzichten achterhaald. Pas na de onomkeerbare ingreep zal dit beleid worden vernieuwd.

SGW wenst een weerbaar, duurzaam bos, waar plaats is voor zich in Nederland thuisvoelende boom- en struiksoorten. Dan kan het onderhoud beperkt blijven, en is de beleving maximaal.
Ook voor de natuureducatie vanuit het NMC is dit van belang.

SB 22 okt. 2013