Groen Weert logo editor
 X 
Blijft de Zuiderstraat een visitekaartje voor de groenste stad?
geplaatst 10-12-2013
Zuiderstraat_suikeresdoornsWoonzorgcentrum Zuyderborgh is pal naast monumentale esdoorns gebouwd.
Moeten de bomen nu wijken?

In de Zuiderstraat staan 9 monumentale zilveresdoorns. Oorspronkelijk waren dit 11 bomen, echter in mei 2009 is bij één ervan een zware tak afgebroken door een inrotplek. Dit exemplaar is toen gekapt.
Daarna is de gemeente begonnen met tweejaarlijkse controle van de esdoorns. In 2012 is zelfs een extra onderzoek verricht. In maart 2012 is de boom bij de kruising met de Sint Jozefslaan gekapt nadat bleek dat een zwam de stamvoet had aangetast.

Het woonzorgcentrum is heel dicht tegen de bomen gebouwd. Door omwonenden is hier tijdens de planfase al op gewezen. Behalve van de schaduw en koelte in de zomer, kunnen bewoners genieten van de bomen zelf en van de vogels. Maar nu wonen er ook ouderen die zich bij storm niet veilig voelen in hun appartement naast de bomen.
Als oplossing overweegt de gemeente kap van de esdoorns. Het Bomenbeleidsplan voorziet echter niet in het kappen om deze reden. In het plan genieten deze bomen zelfs extra bescherming met zonodig extra controle door specialisten.

Wonen Limburg heeft destijds deze keuze voor de bouw t.o.v. de rooilijn gemaakt Je zou mogen verwachten dat zij bij het toewijzen van de woningen in overleg treden met gegadigden voor een appartement bij de bomen.
Door Stichting Groen Weert is gevraagd om een deskundige een second opinion te laten geven m.b.t. de veiligheid. We hopen dat daardoor onrust weggenomen kan worden.