Groen Weert logo editor
 X 
Petitie met 800 handtekeningen naar wethouder Litjens
Met dynamische toegift…
geplaatst 15-7-2016
De massaal getekende petitie is woensdag 13 juli overhandigd aan wethouder Litjens in het bijzijn van ca. 35 belangstellenden. Ook een aantal ambtenaren van de ‘groenafdeling’ was aanwezig.
De voorzitter van Stichting Groen Weert vatte de gevolgen van de geplande groenomvormingen nog eens samen. Ook wijkraad Molenakker overhandigde lijsten met 486 handtekeningen. De petities beogen ook het behoud van zoveel mogelijk bomen die op de lijst staan om gekapt te worden vanaf vrijdag 15 juli.

Tijdens de bijeenkomst vond levendige interactie plaats, waarbij ook wethouder Gabriёls actief betrokken was. Het geplande tijdsvenster liep dan ook behoorlijk uit.
De gemeente zegde toe om de lijst met 268 bomen met ons door te nemen. Ook beraadt men zich op ons verzoek om het periodiek overleg te hervatten.
In de groenomvorming zit nog volop ruimte voor nuancering, verzekerde wethouder Gabriёls de aanwezigen. Met die hoopgevende gedachte gingen we huiswaarts.

In september houdt de gemeente extra informatie-avonden. Daarna worden besluiten genomen en bekendgemaakt. We houden de mogelijk om te tekenen op onze website tot die tijd open.
De handtekeningen komen nl. nog steeds binnen.