Groen Weert logo editor
 X 
Dringend verzoek aan Provinciale Staten om de intensieve veehouderij om te vormen
geplaatst 15-8-2017
Limburg_LeefbaarStichting Groen Weert maakt deel uit van de Kerngroep Limburg Gezonder, de belangenbehartiger van een grote groep organisaties die zich verzetten tegen de toename van de intensieve veehouderij in Limburg. De Kerngroep heeft deze week een brief geschreven aan alle fracties van de Provinciale Staten van Limburg. Een kopie is gezonden aan diverse dagbladen en aan L1. Ook alle raadsfracties van de zes peelgemeenten ontvangen de brief.
Hopelijk zal er ook in Maastricht in Provinciale Staten een uitgebreide discussie gaan plaatsvinden, uitmondend in nieuwe besluiten. Wat ze in Noord Brabant kunnen bereiken kunnen wij in Limburg ook .