Groen Weert logo editor
 X 
Weg met bomen
geplaatst 26-4-2018
180422_RoermondsewegMinister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de kamer dat ze N-wegen wil aanpakken waar relatief veel dodelijke ongelukken plaatsvinden. Lees ook hier haar blog.
Er is €50 miljoen beschikbaar.
Zo’n 30% van alle dodelijke ongevallen komt voort uit een botsing met een obstakel in de berm, in veel gevallen een boom.
De focus van het programma ligt op maatregelen voor de veilige inrichting van bermen, zoals het verwijderen van obstakels of het afschermen met geleiderail.
In de brief naar de kamer wordt niet gesproken over het verwijderen van bomen.
In dit interview in het AD haalt ze wel een voorbeeld aan met bomen.

Vergroot het weghalen van bomen inderdaad de verkeersveiligheid?
Lees de afwegingen in de CROW-richtlijnen.

Hoe kunnen we de bomen langs wegen buiten de bebouwde kom sparen?
Zijn er doorslaggevende argumenten om deze bomen juist te behouden?
 • Verkeersdeelnemers op een vrijliggend fietspad worden beschermd door een bomenrij tussen de weg en het fietspad.
 • Bomen geleiden de weg visueel.
 • Bomen dempen  het verkeerslawaai
 • Bomen zorgen voor ontspannen en aangenaam rijden
 • Beschutten de weggebruiker tegen harde wind en felle zon.
 • Bomen dragen bij aan klimaat­ beheersing.
 • Bomen vangen fijn stof en stikstofdioxide af dicht bij de bron, zo verbeteren ze de luchtkwaliteit.
 • Bomen kunnen een grote natuurwaarde hebben, essentieel onderdeel zijn van een ecologisch systeem zijn en de rust­-, foerageer- of verblijfplaats van (beschermde) dieren.
 • Bomen verhogen de beleving van de weg en/of het landschap of hebben cultuur­ historische waarde.
  Bomenrijen vormen 'linten in het landschap'

Lees ook het factsheet: Bomen vergroten verkeersveiligheid

Update:
Hier is men een petitie gestart: 'bomen langs N-wegen moeten blijven'.