Groen Weert logo editor
 X 
Pleidooi voor het behoud van 21 bomen aan de Neelenweg
geplaatst 27-5-2018
NeelenwegMetMolenAan de Neelenweg in Laar ligt de Sint Antoniusmolen. Deze beltmolen ligt nu nog mooi in het zicht, in landelijk gebied. Malen kan de voormalige korenmolen niet meer; er is een kantoor in gevestigd.
Omdat er geen maalwerk wordt aangedreven, hebben de wieken weinig wind nodig om in beweging te komen. Desondanks hebben buurtbewoners in de laatste 6 jaar de molen maar twee keer een half uur zien draaien.
Binnenkort worden in dit gebied (Kampershoek 2.0) enkele enorme distributiehallen gebouwd.
Het buitengebied verandert daardoor van karakter. Helaas ontneemt de bouwmassa grotendeels het zicht op de molen. De windvang wordt eveneens beïnvloed. |
De Molenstichting heeft de gemeente verzocht om 8 linden en 13 essen te kappen ter compensatie van verlies aan windvang. De gemeente wil aan dit verzoek voldoen.
Stichting Groen Weert is het daar niet mee eens. Bomenkap is onnodig omdat de hoge hallen de wind veel meer beïnvloeden dan de bomen. Bovendien is er voor bomenkap geen rechtsgeldige basis.

In 2015 is met de eigenaren van de molen al een (financiële) compensatieregeling getroffen m.b.t. de impact van de bouwplannen. Bomenkap was daarbij niet aan de orde.
De kap-aanvragers beroepen zich nu alsnog, selectief, op het Molenconvenant (uit 2008).
Dit herenakkoord is echter alleen van toepassing op functioneel draaiende molens. En bestaande bomen (en gebouwen) vormen geen onderdeel van het Molenconvenant. Ook in het Bomenbeleidsplan wordt dit nog eens uitdrukkelijk vermeld.
Van een betrouwbare overheid mag verwacht worden dat zij zich houdt aan haar eigen voorschriften en afspraken. Dus bomenkap kan hier niet aan de orde zijn.
NeelenwegMetZonderBomen
Aanplant van nieuwe bomen is gepland, het betreft daarbij laagblijvende soorten.
Nieuwe boompjes erbij is prima; in combinatie met de aanwezige volwassen bomen wordt de biodiversiteit vergroot. Zeker in een bebouwde omgeving is dat belangrijk.

Het behoud van volwassen bomen is van groot belang voor het landschap, voor de natuur, en voor het opvangen van fijnstof en het opnemen van CO2. Bovendien vertegenwoordigen de bomen een waarde van tienduizenden euro’s.
We moeten zuinig zijn op alle bomen van enige omvang, mede om het klimaatakkoord van Parijs invulling te geven.
Bovendien heeft de gemeente in 2015 de moeite genomen om 6 volwassen bomen op Kampershoek te verplaatsen. Het zou ironisch zijn als nu daar vlakbij 21 bomen worden gekapt zonder goede reden.

Stichting Groen Weert is in de pen geklommen om op de voorgenomen kap te reageren.
In januari 2018 hebben we een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbestemmingsplan.
In maart hebben we bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor Groep Heylen.

We volgen de ontwikkelingen met bezorgdheid.