Groen Weert logo editor
 X 
Vragen over stortingen Blauwe Meertje
geplaatst 2-8-2020
Luchtfoto_kadaster_2019Gaven de gemeente Weert, de Provincie Limburg en het Waterschap toestemming tot het storten van behoorlijke hoeveelheden bouw en afvalstoffen, waaronder mogelijke zinkassen in de zwemplas het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg?
In een brief aan de gemeente Weert vragen de Dorpsraad Altweerterheide en de stichting Groen Weert aandacht voor het opruimen van een voormalige puinweg achter de ruïne Ceresa, net aan de rand van de westelijk gelegen zandwinningsplas.
|
Het in die weg aanwezige bouwpuin: betonbalken, bakstenen en allerlei soorten kooltjes en gruis (waaronder mogelijk zinkassen) is begin april verwerkt in de bodem en oevers van de zwemplas aan de Heihuisweg. Bij het grondverzet aan de oevers van het nieuwe strand constateerde de gemeente Weert dat bij het vergraven van de bermen tot aan de rand van de Heihuisweg ook de wortels van een hele reeks bomen beschadigd zijn.
In de eerste week van april is de gemeente Weert op de hoogte gesteld van het grondverzet binnen en buiten de grenzen van de ontgronding en het storten van bouw en afvalstoffen in het Blauwe Meertje. In die dagen daarna worden allerlei bouw- en afvalstoffen aangetroffen in de dan gemengde, gladgestreken oevers van het strand. Voor de benodigde vergunningen en het toezicht op de praktijk van de grondverwerking verwijst de gemeente door naar de Provincie Limburg die toeziet op de ontgronding en het Waterschap Limburg.
Het, een week later ingeseind Waterschap voert nog diezelfde dag met Rijkswaterstaat een inspectie uit, maar treft dan geen sporen van bouw en andere afvalstoffen meer aan in en aan de oevers van het Blauwe meertje. Bovendien wijst het Schap er op dat er tot ‘ 20 procent bodemvreemd materiaal in de boden en het water van de plas mag worden toegepast’.
Met het oog op de gezondheid , de veiligheid van de toekomstige gebruikers van de plas, de bodem en waterkwaliteit en de natuurwaarden wil Groen Weert en de Dorpsraad Altweerterheide van de gemeente en de andere toezichthoudende overheden weten of het gestort materiaal ook vooraf onderzocht is. Of er een archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden bij de vergraven weg en akker. Of de puinweg daadwerkelijk gesaneerd is en of de Provincie, Waterschap en de gemeente Weert alsnog nader onderzoek wil (laten) uitvoeren naar de samenstelling en hoeveelheden grond, bouw en afvalstoffen en de risico’s voor de gezondheid.

Brief aan B&W