Lopend Datum Publicatie Omgevingsvergunning Onderwerp Adres Actie Vervolg_actie Resultaat
ja2023-05-24Gemeenteblad Weert 2023-225789GEEN aanvraag kunnen vinden
toestemming week2321
kappen van een berkLochtstraat perceel G 50 Stramproyreden en precieze locatie onbekend
230528 info aangevraagd
ja2023-05-10Gemeenteblad Weert 2023-205645aanvraag week 2319kappen van twee sparrenBreugellaan 3, 6006PH Weertbij besluit info aanvragen
ja2023-05-09Gemeenteblad Weert 2023-200561aanvraag week 2319kappen van een sparBreugellaan 5, 6006PH Weertbij besluit info aanvragen
ja2023-04-26Nederweert 2023-185772Verguningsvrije verzoek
week2317
kappen van twee eikenbomenMolswingelsdwarsdijk perceel W 249geen bezwaar of beroep mogelijk
ja2023-04-21Gemeenteblad Weert 2023-178069Aanvraagkappen van drie berkenWijfelterbroekdijk perceel AG 321Week2316 bij besluit info aanvragen
ja2023-04-19Gemeenteblad Weert 2023-173087 Aanvraagkappen van een Amerikaanse eik, twee berken en zes Fraxinus excelsiorBocholterweg perceel AH 135
Bocholterweg perceel AH 13
Bocholterweg perceel K 3806
Week2316 bij besluit info aanvragen
nee2023-04-12
2023-05-17
Gemeenteblad Weert 2023-157694
Gemeenteblad Weert 2023-216969
aanvraag week2315
toestemming week2320
kappen van een Quercus robur en twee Betula pendula'sDiesterbaan perceel K 4433 nabij 55bij besluit info aanvragen
230521 info aangevraagd
230522 info ontvangen
week2321
bomen dood/slecht
herplant vind plaats
geen actie
nee2023-04-06
2023-05-17
Gemeenteblad Weert 2023-151762
Gemeenteblad Weert 2023-215884
Aanvraag week2314
toestemming week2320
kappen van een eikRubenslaan 8 perceel P 5651bij besluit info aanvragen
230521 info aangevraagd
230522 info ontvangen
week2321
boom is slecht
komt (opgelegde) herplant achterzijde perceel
geen actie
ja2023-03-29Gemeenteblad Weert 2023-134051Ontwerp week2313Toelichting kappen watercipres
Besluitdocument
Oude Hushoverweg 30 zienswijze mogelijk
nee2023-03-29
2023-05-15
Gemeenteblad Weert 2023-136203
Gemeenteblad Weert 2023-211840
Aanvraag
toestemming week2320
kappen van een berk, Betula pendulaTrancheeweg perceel L 2405week2313 reden onbekend- bij besluit info aanvragen
230521 info aangevraagd
230522 info ontvangen
week2321
boom is dood
herplant linde
geen actie
nee2023-03-29
2023-05-15
Gemeenteblad Weert 2023-135993
Gemeenteblad Weert 2023-211729
Aanvraag
toestemming week2320
kappen van vier eikenTrancheeweg perceel L 2405week2313 reden onbekend- bij besluit info aanvragen
230521 info aangevraagd
230522 info ontvangen
week2321
bomen zijn dood
herplant linde iep en wintereik
geen actie
nee2023-03-23
2023-05-08
Gemeenteblad Weert 2023-126884
Gemeenteblad Weert 2023-198597
Aanvraag
toestemming week 2319
kappen van 18 bomen
kappen van 4 Robinia pseudoacacia, 13 Pinus sylvestris en 1 Betula pendula
Altweerterkapelstraat perceel 6126
Breugellaan perceel 5716
Breugellaan bosje kapel perceel 5684
Tooroplaan perceel 5858
Rembrandtlaan perceel 6320
week2312 bij besluit info aanvragen
9-5-2023 info aangevraagd
week2319 info ontvangen
locaties op kaart
Alle bomen zijn slecht, volgt herplant
geen actie
nee2023-03-23
2023-05-08
Gemeenteblad Weert 2023-126447
Gemeenteblad Weert 2023-198066
Aanvraag
toestemming week 2319
kappen van een Acacia
kappen Robinia pseudoacacia
Altweerterkapelstraat perceel P 6126week2312 bij besluit info aanvragen
9-5-2023 info aangevraagd
week2319 info ontvangen
heel slecht, volgt herplant
geen actie
nee2023-03-23
2023-05-08
Gemeenteblad Weert 2023-127079
Gemeenteblad Weert 2023-198830
Aanvraag
toestemming week 2319
kappen van een Quercus Robur (eik)Horsterweg perceel F 915 Stramproyweek2312 bij besluit info aanvragen
9-5-2023 info aangevraagd
week2319 info ontvangen
heel slecht, volgt herplant
geen actie
nee2023-03-16
2023-05-03
Gemeenteblad Weert 2023-114533
Gemeenteblad Weert 2023-194097
Aanvraag
toestemming week2318
kappen van twee zomereikenDiesterbaan perceel K 4118week2311 bij besluit info aanvragen
7-5-2023 info aangevraagd
week2319 info ontvangen
bomen zijn af aan het sterven, herplant vind plaats
geen actie
ja2023-03-13Gemeenteblad Nederweert 2023-100074Aanvraag
Aanvraagformulier
kappen 2 eikenbomen voor aanleg toegansweg Crematorium Porta CaeliMolswingelsdwarsdijk SGW Kaartweek2311 Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen. Herbeplanting in overleg.
ja2023-03-02Gemeenteblad Weert 2023-91622Aanvraagkappen van een zomereik Mastenbroekweg perceel AE 359
op bomenkaart SGW
bij besluit info aanvragen week2309
nee2023-03-02
2023-04-13
Gemeenteblad Weert 2023-91410
2023-161151
Aanvraag
toestemming week2315
kappen van drie berken en een zomereikBreijbaan perceel AB 311bij besluit info aanvragen week2309
16-4-2023 info aangevraagd
18-4-2023 info ontvangen
week2316-
bomen zijn dood-
herplant volgt-
geen actie-
nee2023-03-02
2023-04-13
Gemeenteblad Weert 2023-91550
2023-162228
Aanvraag
toestemming week2315
kappen van een cederRembrandtlaan 12bij besluit info aanvragen week2309
16-4-2023 info aangevraagd
18-4-2023 info ontvangen
week2316-
boom is slecht-
herplantplicht-
geen actie-
nee2023-02-27
2023-04-12
Gemeenteblad Weert 2023-85178
2023-158240
Aanvraag
toestemming week2315
kappen van 13 berken (Betula pendula)Pelmersheideweg perceel AA 218bij besluit info aanvragen week2309
16-4-2023 info aangevraagd
18-4-2023 info ontvangen
week2316-
bomen zijn slecht-
herplant volgt-
geen actie-
ja2023-02-24Gemeenteblad Weert 2023-82965Aanvraagkappen van twee berkenMaaseikerweg 312, 6006SH Weertbij besluit info aanvragen week2308
ja2023-02-23Gemeenteblad Weert 2023-80604Aanvraagkappen van een eik en een berkKlaproosstraat perceel N 6436bij besluit info aanvragen week2308
nee2023-02-22
2023-03-20
Gemeenteblad Weert 2023-79574
Gemeenteblad Weert 2023-119054
Aanvraag
toestemming
kappen van een lindeboomGraswinkellaan perceel F 3622bij besluit info aanvragen week2308
week2312 info aangevraagd
2023-03-28 Info ontvangen
week2313
locatie op bomenkaart
kap ivm riolering en reconstructie weg, komt herplant, geen actie
ja2023-02-22Gemeenteblad Weert 2023-79487Aanvraagkappen van 2 vliegdennenGrenadierlaan 13bij besluit info aanvragen week2308
nee2023-02-22
2023-04-06
Gemeenteblad Weert 2023-79002
Gemeenteblad Weert 2023-152041
Aanvraag week2308
toestemming week2314
kappen van een eikBreugellaan 12bij besluit info aanvragen
9-4-2023 info aangevraagd
11-4-2023 info ontvangen
afstervend, herplantplicht
geen verdere actie
ja2023-02-17Gemeenteblad Weert 2023-71397 Aanvraag plaatsen van een bboxx towerRoermondseweg 112Week2307 Verdere gegevens onbekend- bij besluit info aanvragen
ja2023-01-27Gemeenteblad Weert 2023-37486Aanvraagrealiseren plattelandswoningGrensweg 3 6039RS Stramproybij besluit info aanvragen
week2304
ja2023-01-25Gemeenteblad Weert 2023-32233Voorontwerp bestemmingsplanrealiseren Natuurbegraafplaats Weerterland met ontvangstgebouwHerenvennenweg Weert percelen K2868, K2870, K2872 en K4705Monitoren (week2304)
ja2023-01-25
2023-03-22
Gemeenteblad Weert 2023-33117
Gemeenteblad Weert 2023-122122
Ontwerpbesluit
Verleend
aanplanten van bos
Ruimtelijkeplannen.nl
Roeventerpeelsteeg deel perceel AB 500 Weert
SGW kaart
week2304 benieuwd naar uitvoering
week2312 verleend
ja2023-01-25Gemeenteblad Weert 2023-32153Ontwerp bestemmingsplan herontwikkelen naar vier woningen 2^1 kapOud Boshoven 4Monitoren
staan bijzondere bomen (week2304)
ja2023-01-19Gemeenteblad Nederweert 2023 23567Ontwerp wijzigingsplanEindhovensebaan 16 Nederweertzienswijze mogelijk voor belanghebbende
nee2023-01-18
2023-01-26
Gemeenteblad Weert 2023 23462
Gemeenteblad Weert 2023-35159
Aanvraag
toestemming
kappen van een rode beukRubenslaan 1bij besluit info aanvragen
week2303
week2304 info aangevraagd 4-2-2023
week2306 info ontvangen 7-2-2023
boom is dood
geen actie
ja2023-01-05
2023-01-19
Gemeenteblad Weert 2023 5914
Gemeenteblad Weert 2023 23961
Aanvraag
toestemming
kappen van een Aesculus carnea (kastanje)Biest perceel S 5448 Weert
Franciscuslaan 2
geen kastanje kunnen vinden op foto’s- week2301
bij besluit info aanvragen
21-1-2023 info aangevraagd week2303
230123 info ontvangen week2304
bleek om perceel S5848 te gaan
boom was bekend en slecht
wel te vroeg gekapt
ja2023-01-05Gemeenteblad Nederweert 2023 4873Aanvraag oprichten van een crematoriumMolswingelsdwarsdijkMonitoren
nee2023-01-04Gemeenteblad Weert 2023-4288
Gemeenteblad Weert 2023-67503
Aanvraag
toestemming
realiseren van een uitritDijkerstraat 75nieuwbouw
nee2022-12-30
2023-02-16
Gemeenteblad Weert 581526
Gemeenteblad Weert 2023-69816
Aanvraag
toestemming
kappen van 13 eiken, 2 berken en 1 hulstGeuzendijk 7 Weert
satellietfoto
Week2252 Verdere gegevens onbekend- bij besluit info aanvragen
week2307 info aangevraagd 18-2-2023
week2309info ontvangen
onder hoogspanning
geen actie
nee2022-12-29
2022-01-26
Gemeenteblad Weert 580129
Gemeenteblad Weert 2023-35315
Aanvraag
toestemming
kappen van twee dennebomenDiesterbaan perceel P 6454 WeertWeek2252 Verdere gegevens/locatie onbekend- bij besluit info aanvragen
week2304 info aangevraagd 4-2-2023
week2306 info ontvangen 7-2-2023
Reden, scheef gewaaid en tegen elkaar aan hangen. Herplant esdoorn/grove den.
geen actie
ja2022-11-21
2022-11-29
Gemeenteblad Weert 515540
Gemeenteblad Weert 529645
aanvraag
besluit
kappen van een schietwilg, Salix albaJagerhof 5
ja2022-11-09
2022-11-09
2023-02-22
Gemeenteblad Weert 498161
Gemeenteblad Weert 498153
Gemeenteblad Weert 2023-79192
Ontwerp bestemmingsplan
ander besluit van algemene strekking
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
bouw agrarische bedrijfswoning en aanleg zonneweide
besluit vormvrije m.e.r. beoordeling
verplichting ten aanzien van het toegestane verblijfsgebied voor de honden in de dag-, avond- en nachtperiode week2308
Grotesteeg 8A en 29informatie op Ruimtelijkeplannen
monitoren
nee2022-11-03
2022-11-24
Gemeenteblad Weert 488898
Gemeenteblad Weert 523329
aanvraag
besluit
kappen van een monumentale Es
week2248
Dijkerakkerweg 5hier op onze kaart
17-12-2022 info aangevraagd
20-12-2022 info ontvangen
week2250
week2251
boom blijkt slecht
geen actie
nee2022-10-17
2022-10-20
Gemeenteblad Weert 461123
Gemeenteblad Weert 467909
Aanvraag
Besluit
kappen van een Linde (Tilia Tomentosa)Johan Willem Frisolaan 26 perceel S 3825 Weertgekandelaberde boom al langer zwam in en is slecht
foto
geen actie
ja2022-10-14Gemeenteblad Weert 458722Aanvraagkappen van een boomEindhovenseweg perceel C 3056 Weert Waarschijnlijk Moerascipres
16-10-2022 Info aangevraagd
17-10-2022 info ontvangen
inderdaad Moerascipres
Wachten op besluit
daarna bezwaarschrift
ja2022-10-14Gemeenteblad Weert 458414Aanvraagkappen van een grove denTooroplaan 2716-10-2022 Info aangevraagd
nee2022-10-14
2022-11-29
Gemeenteblad Weert 458268
Gemeenteblad Weert 529278
aanvraag
besluit
kappen van 15 eikenbomen
update week2248
Boterbloemstr 49T 1
gasontvangststation Gasunie
Gezonde bomen
reden veiligheid
16-10-2022 Info aangevraagd
17-12-2022 Info aangevraagd
20-12-2022 info ontvangen
week2250
week2251
vanwege veiligheid
geen actie
nee2022-10-12Gemeenteblad Weert 454585Ontwerp bestemmingsplannieuw te realiseren loods, overkapping, stapmolen en mestopslag
ruimtelijkeplannen
Dressuur- en Springstal IJzerenmanweg 4 nieuwe beukenhaag bij mestopslag
worden geen bomen gekapt
Landschappelijke inpassing
geen actie
nee2022-10-06
2022-10-20
Gemeenteblad Weert 446133
Gemeenteblad Weert 467909
Aanvraag
Besluit
kappen van een Linde (Tilia Tomentosa)Johan Willem Frisolaan perceel S 2148 Weert
ja2022-10-05
2023-01-18
Gemeenteblad Weert 444724
Gemeenteblad Weert 2023-20855
Aanvraag
toestemming
permanent bewonen molenNeelenweg 17is bij permanente bewoning maalvaardigheid gewaarborgd?
week2303 info aangevraagd 21-1-2023
230123 info ontvangen week2304
alleen kort antwoord
nee2022-10-05
2022-11-09
Gemeenteblad Weert 443858
Gemeenteblad Weert 498250
Aanvraag
Besluit
kappen van een Tilia CordataGrotesteeg perceel AE 250 Weertperceel is groot deel Grotesteeg
13-11-2022 info aangevraagd
16-11-2022 info ontvangen
Week 2246
boom heel slecht
geen actie
nee2022-09-28Gemeenteblad Weert 433363Openbare kennisgeving besluitvormvrije m.e.r. beoordeling bestemmingsplanCentrale Zandwinning Weertgeen bezwaar mogelijk
nee2022-09-28Gemeenteblad Weert 433360Voorontwerp bestemmingsplanherinrichting van het gebiedCentrale Zandwinning Weert
Ruimtelijkeplannen
Vervolg bestemmingsplan
ja2022-09-20
2023-02-16
2023-03-23
2023-03-27
Gemeenteblad Weert 419561
Gemeenteblad Weert 2023-68844
Gemeenteblad Weert 2023-127594
Gemeenteblad Weert 2023-131680
aanvraag
aanvraag
Toestemming
Toestemming
realiseren van twee plattelands appartementen
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Breijbaan 30 wat houdt dit in?
week2307 bij toestemming info aanvragen
week2312 info aangevraagd
week2313
nee2022-09-09
2022-10-10
Gemeenteblad Weert 405164
Gemeenteblad Weert 449335
aanvraag
besluit
plaatsen van een reclamemast met LED display,Maaseikerweg 162, nabij Saes, kruissing ringbaan23-10-2022 info aangevraagd
24-10-2022 ontvangen
geen actie
nee2022-09-08
2022-11-02
Gemeenteblad Weert 403944
Gemeenteblad Weert 488154
aanvraag
besluit
kappen van 17 eiken i.v.m. aanleg riolering (2022-11-09 update)van Goghlaan/Grotesteeg percelen AE 937 en AE 250 Weertzie ook verslag/bezoek
bij Besluit info aanvragen
5-11-2022 info aangevraagd
7-11-2022 info ontvangen
hier op bomenkaart
in goed overleg
geen actie
nee2022-09-01
2022-10-17
Gemeenteblad Weert 392811
Gemeenteblad Weert 460621
aanvraag
besluit
kappen van een dode BerkGrenadierlaan 10geschouwd- foto
23-10-2022 info aangevraagd
24-10-2022 ontvangen
geen actie
nee2022-08-31Gemeenteblad Weert 391414Ontwerp bestemmingsplanbouwen van 23 woningen
Ruimtelijkeplannen
Bergsheisteeg Altweerterheide
Bomenkaart
geschouwd- foto's
kap enkele coniferen en berken voor nieuwe weg en infra, akkoord
nee2022-08-25
2022-09-01
Gemeenteblad Weert 385741
Gemeenteblad Weert 393814
Aanvraag
Besluit
Kappen 9 paardenkastanjesStadspark, spoorpark, Ringbaan Westzie kaart kaplijst
Bezwaar voor kastanje Tiendschuur
kastanje Tiendschuur blijft staan
onder verscherpt toezicht
nee2022-08-19
2022-08-17
Gemeenteblad Weert 378003
Gemeenteblad Weert 374799
Besluit
Aanvraag
kappen van 2 eiken, 1 esdoorn en 1 populierachter de Veldbloemstraat
Perceelnummer N/1675
Geschouwd 21-8-2022
mooe houtwal omder hoogspanning
Bomen dood
geen actie
nee2022-08-17Gemeenteblad Weert 374065Meldingwijzigen van de inrichting SyntegonIndustriekade 43 te Weert ter info
nee2022-08-09
2022-10-21
2022-11-29
Gemeenteblad Weert 363179
Gemeenteblad Weert 469595
Gemeenteblad Weert 529499
aanvraag
aanvraag?
Besluit
kappen van een berkHuzaarhof 2 perceel P 6418 WeertGeschouwd 15-8-2022
3 berken waarvan 2 slecht/dood
geen actie
week2248
nee2022-08-08
2022-08-25
Gemeenteblad Weert 362140
Gemeenteblad Weert 385225
Aanvraag
Besluit
natuurontwikkelingsprojectRoukespeel perceel AA 924 en omliggende perceleneerdere artikelen
nee2022-08-05
2022-08-31
Gemeenteblad Weert 359553
Gemeenteblad Weert 391864
Aanvraag
Besluit
kappen van twee dennenTooroplaan 1115-8-2022 info aangevraagd
zie kaart kaplijst
via ander kanaal info ontvangen
bomen zijn dood
geen actie
ja2022-08-04Gemeenteblad Weert 359553Besluit op omgevingsvergunningverrichten van natuurontwikkelingswerkzaamhedenBocholterweg perceel AH 12 Weert15-8-2022 info aangevraagd
nee2022-08-01
2022-08-29
Gemeenteblad Weert 350606
Gemeenteblad Weert 389057
Aanvraag
Besluit
kappen van een eikBoshoverweg perceel M 1784 Weert15-8-2022 info aangevraagd
Geschouwd 21-8-2022 boom is dood
geen actie
nee2022-07-27
2022-11-23
Gemeenteblad Weert 342619
Gemeenteblad Weert 519773
Ontwerp bestemmingsplan
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
bouwen van 67 appartementenZevensprong Christinelaanzienswijze mogelijk t/m 7 sept
eerste impressie
ceder in bouwplan
besproken september,
bestaande bomen blijven behouden,
geen actie
ja2022-07-27Gemeenteblad Weert 342605 Voorbereiding bestemmingsplan realiseren van 10 vakantiewoningenVoorhoeveweg 2-4 (Dennenoord)ter info- kritisch volgen
nee2022-07-27Gemeenteblad Weert 342600Ontwerp omgevingsvergunningSnellaadstation RoevenpeelRijksweg A21 eikenboom gekapt, 2 eiken geplant
geenactie
nee2022-07-27
2022-08-11
Gemeenteblad Weert 343649
Gemeenteblad Weert 368030
Aanvraag
Besluit
kappen van een haagbeuk Boshoverweg 36 A perceel N 2386 Weert15-8-2022 info aangevraagd
16-8-2022 ontvangen
houtrot stam, zwamaantasting
geen actie
ja2022-07-27
2022-09-14
2022-10-26
2022-11-09
Gemeenteblad Weert 343872
Gemeenteblad Weert 412401
Gemeenteblad Weert 476693
Gemeenteblad Weert 498322
Aanvraag
Termijnverlenging
Besluit
Rectificatie
restaureren van het openluchttheater De LichtenbergIJzerenmanweg 5-15 perceel K 4607 Weert
ook perceel K 4092 (door SGW op attent gemaakt)
theater ligt niet in perceel 4607
2-11-2022 info aangevraagd
3-11-2022 info ontvangen
ja2022-07-22
2022-08-24
Gemeenteblad Weert 336104
Gemeenteblad Weert 383479
Aanvraag
Besluit
kappen van 6 bomenIJzerenmanweg 15info aangevraagd 24-7-2022
zie webpagina
ja2022-07-13Gemeenteblad Weert 317576 Ontwerp bestemmingsplanBestemmingsplan JW Frisolaaan’, WeertJW Frisolaan/ Laurenburg/ ZuiderstraatMonitoren
eerste impressie
nee2022-07-13
2023-03-06
Gemeenteblad Weert 320078
Gemeenteblad Weert 2023-95697
Aanvraag
toestemming week2310
kappen van 15 zomereikenNassaulaan perceel S 4006 Weert
Tussen Irenelaan en Maaseikerweg
Ontvangen info
aanleg riolering en reconstructie weg, zelfde aantal bomen herplant
welke actie ondernemen?
4 foto's 17-7-2022
Goed overlegd
aannemer ziet geen ander mogelijkheid
geen verdere actie
ja2022-07-12
2022-08-29
Gemeenteblad Weert 315518
Gemeenteblad Weert 389249
Aanvraag omgevingsvergunning
Termijnverlenging
legaliseren van diverse bouwwerkenOp Kernies 3, 6002NC Weert16-7-2022 info aangevraagd
foto's vanuit trein
nee2022-07-06
2022-08-11
Gemeenteblad Weert 307608
Gemeenteblad Weert 367430
Aanvraag
Besluit
kappen van een meelbesMiddelstestraat t.o. 14 perceel T 3945 WeertBeoordeeld
Boom (1985) is slecht
geen actie
nee2022-06-20
2022-08-08
Gemeenteblad Weert 276903
Gemeenteblad Weert 361256
Aanvraag
Besluit
kappen van twee Quercus robur (eiken)Ittervoorterweg perceel AA 409 en AA 941 Weert23-6-2022 info aangevraagd
bomen zijn slecht
geen actie
nee2022-06-16
2022-07-07
Gemeenteblad Weert 271782
Gemeenteblad Weert 308914
Aanvraag omgevingsvergunning
Besluit op omgevingsvergunning
kappen van een paardenkastanje monumentaal en een Amerikaanse eikUrsulinenhof perceel O 2317 te Weert19-6-2022 info aangevraagd
19-6-2022 foto-s Amerikaanse eik
19-6-2022 foto kastanjes Ursulinenhof
Bomen helaas slecht,
aandringen in overleg verbetering groeiomstandigheden,
geen actie
nee2022-06-09Nederweert 2022 259451Aanvraag omgevingsvergunning kappen van boom (linde)Venloseweg 5 Ospel (nabij Niesakkerbrug)Staat op Groene Kaart.
Omgewaaid 19 mei
Aanvraag kapvergunning
Er worden 3 nieuwe bomen geplant.
geen actie
nee2022-05-19Nederweert 2022 226709Besluit kappen van 4 bomenWetering 1 NederweertBijlagen publicatie
4 bomen zijn dood, herplant op zelfde locatie
geen actie
nee2022-05-19Gemeenteblad Weert 227088Aanvraag omgevingsvergunningkappen perenboom en esTruyenhoekweg 13 WeertPeer en es al langer doodgeen actie
nee2022-05-18
2022-06-20
Gemeenteblad Weert 223825
Gemeenteblad Weert 278338
Aanvraag
Besluit
kappen van 2 bomenTooroplaan 27beide bomen slechtgeen actie
nee2022-05-18Gemeenteblad Weert 224885Aanvraag omgevingsvergunningkappen zes paardenkastantjesFloralaan perceel N 6318 te Weert1-6-2022 info aangevraagd
7-6-2022 ontvangen
bloedingsziekte, kans op takbreuk
geen actie
nee2022-05-12
2022-06-20
Gemeenteblad Weert 213637
Gemeenteblad Weert 277397
Aanvraag omgevingsvergunning
Besluit op omgevingsvergunning
kappen van een lindeKruisstraat perceel R 2956 te Weert15-5-2022 info aangevraagd
17-5-2022 ontvangen
20-5-2022 schouwing
boom lijkt vitaal
Na extra navraag bleken holtes in de boom te zijn met rattengangen
19-7-2022 bezwaarschrift
16-9-2022 hoorzitting
23-11-2022 Bezwaar afgewezen
-Week 2247-
nee2022-05-12Gemeenteblad Weert 214745Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een esdoornHavenweg 16, Weertal op kaplijst 2021geen actie
nee2022-05-11Gemeenteblad Weert 211711Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een berkJulianalaan perceel S 5987 te Weert15-5-2022 info aangevraagd
17-5-2022 ontvangen
boom is heel slecht
geen actie
nee2022-05-11Gemeenteblad Weert 211981Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een paardenkastanjeVogelsbleek perceel S 5979 te Weert15-5-2022 info aangevraagd
17-5-2022 ontvangen
boom is dood
geen actie
nee2022-05-11Gemeenteblad Weert 210169Toestemmingrealiseren van een Cruyff CourtServiliusstraat perceel R 4825 te Weert15-5-2022 info aangevraagd
17-5-2022 ontvangen
Bestaande bomen blijven gespaard, een heg dient verwijderd te worden.
geen actie
nee2022-05-09Gemeenteblad Weert 206363Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een zomereikOranjeplein perceel S 4006 te Weert15-5-2022 info aangevraagd
17-5-2022 ontvangen
20-5-2022 schouwing
boom erg slecht
geen actie
nee2022-04-29Gemeenteblad Weert 192685Aanvraag omgevingsvergunningkappen van een haagbeuk Emmasingel perceel O 2459 te WeertBoom staat in beschermingsgebied.
3-5-2022 info aangevraagd.
1-6-2020 herinnering voor info.
7-6-2022 info ontvangen.
Boom is afgestorven.
Er vindt herplant plaats.
geen verdere actie
nee2022-04-14Gemeenteblad Weert 164485Aanvraag omgevingsvergunningkappen van 5 Quercus Robur en 1 Robinia pseudoacaciaSint Theuniskapelweg perceel P 6331 te Weert15-4-2022 informatie aangevraagd
19-4-2022 ontvangen info
blijkt om bomen te gaan in en rond het bungalowpark
-slechte informatie
-vragen via gemeentelijk overleg
-alle bomen zijn gecontroleerd en zijn slecht
-geen verdere actie
nee2022-03-30Gemeenteblad Weert 139947Aanvraag vergunningkappen van een Turkse hazelaarMolenveldstraat perceel R 4076 te Weertboomhazelaar slechtgeen actie
ja2022-03-30Gemeenteblad Weert 139997Aanvraag vergunningkappen van vijf dennenbomenLansierlaan 1 te Weert31-3-2022 informatie aangevraagd
antwoord 31-3: aanvraag nog in behandeling en er is nog geen besluit genomen
na bekendmaking juiste locatie constatering dat deze bomen al geveld zijn
vragen aan gemeente (handhaving?)
nee2022-03-30Gemeenteblad Weert 139927Aanvraag vergunning bouwen van een aantal duurzame woonconcepteSchietbosweg 1 t/m 13 te Weertlijkt verantwoord
nee2022-03-30Gemeenteblad Weert 140011Aanvraag vergunningkappen van drie eikenGeuzendijk perceel Y 94 te Weertbekend, tussen huisnrs 1 en 7geen actie
nee2022-03-16Gemeenteblad Weert 115233Aanvraag vergunning kappen van twee moeraseikenGouverneurlaan perceel N 6277 te Weert (perceelnr. onbekend)bekeken, slechte staat eikengeen actie
nee2022-03-16Gemeenteblad Weert 115270Aanvraag vergunning kappen van een Salix albaDijkerhof perceel K 4651 te Weert21-3-2022 oude wilg flink aangetastgeen actie
nee2022-03-02Gemeenteblad Weert 91570Aanvraag vergunningkappen van een eikenboomKemperveldweg 59 te Weertboom is inmiddels gekaptgeen actie
nee2022-03-02Gemeenteblad Weert 91510Aanvraag vergunningkappen van een grove denGrenadierlaan 11 te WeertRedelijk verzoek.
Perceel kan niet bebouwd worden zonder boom te kappen
geen actie
nee2022-02-23Gemeenteblad Nederweert 78996Aanvraag omgevingsvergunningkappen van een boomBudschop 18, 6031AJ Nederweert Aanvraaggegevens
nee2022-02-16Gemeenteblad Weert 67632Aanvraag vergunningkappen van een Fraxinus excelsior en drie Corylus colurna's (essen)Tinnegietersweg perceel F 3533 en F 3263 te Weert21-2-2022 informatie aangevraagd.
bekeken, boom slecht
geen actie
nee2022-02-16Gemeenteblad Weert 67790Aanvraag vergunningkappen van twee paardenkastanjesKasteelsingel perceelnummer S 5507 te Weert21-2-2022 informatie aangevraagd.
1 slecht 1 twijfelachtig
geen actie
nee2022-02-16Gemeenteblad Weert 67726Aanvraag vergunning kappen van een MoeraseikMolenveldstraat perceel R 1646 te Weert21-2-2022 informatie aangevraagd.
bekeken, boom slecht
geen actie
nee2022-02-16Gemeenteblad Weert 67810Aanvraag vergunningbouwen van een kantoor en bedrijfshalIndustriekade 43 te Weertter info
geen bezwaar mogelijk
geen actie
nee2022-02-09Gemeenteblad Weert 53768Toestemming kappen van twee Carpinus en drie Acer campestreFriezenstraat 10 te Weert11-2-2022 informatie aangevraagd.
geen actie
nee2022-02-02Gemeenteblad Weert 41895aanvraagkappen van een kastanje en een prunusboomDijkerstraat 1016-2-2022 informatie aangevraagd.
31-2 ontvangen
bomen dood, herplantplicht
geen actie
nee2021-12-15Gemeenteblad Weert 454088Toestemming Realiseren van een woning en kappen van 1 boomLansierlaan 9 te Weert17-12-2021 Perceel lijkt ‘kaal’ genoeg. Info aangevraagd.
21-12-2021 Info ontvangen
redelijk plan
geen actie
nee2021-12-01Gemeenteblad Weert 433938Toestemming realiseren van een nieuwbouw woning en het kappen van 2 bomenHuzaarhof 6 te Weert perceel P 6339, Weert 5-12-2021 ter plekke beoordeeld. Perceel kan niet bebouwd worden zonder bomen te kappen.geen actie
nee2021-11-24Gemeenteblad Weert 421639aanvraagkappen van bomen en maken van een inrit/uitweg Grenadierlaan 12 te Weert perceel P 6997, Weert 26-11-2021 info aangevraagd.
13-12-2021 info ontvangen.
Inrit tussen laanbomen.
geen actie
nee2021-11-24Gemeenteblad Weert 421684aanvraagkappen van 47 bomen aan buitengebiedBuitengebied Weert26-11-2021 info aangevraagd.
7-12-2021 ontvangen lijst
Ook tekeningen ontvangen maar te groot
Hier op kaart geplaatst.
Lijst over het algemeen in orde
Lijst wel heel laat ontvangen
Geen actie
nee2021-11-17Gemeenteblad Weert 409964beschikking Toestemming voor het kappen van een dode sparvan Goghlaan 43, Weert ter kennisgeving
op 29-9-2021 al aanvraag kappen dode den
geen actie
nee2021-11-17Gemeenteblad Weert 2021, 409871aanvraagkappen van 8 bomenFriezenstraat 10, Weert19-11-2021 schouw, staan 8 sierperen, lijken ok, reden kap onbekend, info aangevraagd
6-6-2021 info ontvangen het blijkt om bomen in het nieuwbouwplan te gaan.
Vooral 2 oudere eiken aan parkzijde dienen bescherming.
16-12-2021 bezwaarschrift ingediend
Bezwaarschrift te vroeg.
Vervolg later
nee2021-11-17Gemeenteblad Weert 2021, 409904aanvraagkappen van een berkVosseweg 31T1 perceel N 5108, Weert 19-11-2021 schouw Trafohuisje op smal perceel, boom heeft geen toekomst, zaailing 2005, akkoord kapgeen actie
ja2021-10-25Gemeenteblad Leudal 2021, 375271verleningkappen van bomen ten behoeve van realisatie het MaasveldMaasweg, Tichelveld, Neer percelen , M797 , M796 , M572 , M552-12-2021 Na melding bs met spoed bezwaarschrift opgesteld
2-12-201 ontvangen omgevingsvergunning
-hoorzitting 7 april
-8-6-2022 niet ontvankelijk verklaard
-In beroep gaan?
nee2021-10-13Gemeenteblad Weert 357132, 346108aanvraagkappen van 3 sparren (Picea Omorika)Frans Halslaan perceel P 5733, Weert 17-10-2021 schouw, bomen gaan doodgeen actie
nee2021-10-13Gemeenteblad Weert 2021, 358444toestemmingrestaureren van "Les Beaux Champs"Lozerweg 118, Weert8-10-2021 info aangevraagd

21-10-2021 ontvangen
betreft geen bomen
geen actie
nee2021-10-06Gemeenteblad Weert 2021, 346108aanvraagkappen van een monumentale zomer eikHelmondseweg perceel D 1607, Weert 8-10-2021 info aangevraagd
14-10-2021 ontvangen
wortels ver aangetast, herplant zomerlinde 18-20cm
geen actie
nee2021-10-06Gemeenteblad Weert 2021, 346060aanvraagkappen van een zuileikRoermondseweg perceelnummer S 4833, Weert 8-10-2021 info aangevraagd
14-10-2021 ontvangen
afgestorven, herplant zuiliep 16-18cm
geen actie
nee2021-09-29Gemeenteblad Weert 2021, 337276aanvraagkappen van een dode denvan Goghlaan 43, Weertbij bezoek 7-10-2021 vanaf straat geen (dode) den aangetroffen
ja2021-09-22bericht ontvangengeen gevonden2 linden afgezaagd op 5 meter hoogteDiesterbaan 1322/24-9-2021 schouw foto-s
28-9-2021 handhavingsverzoek ingediend
Handhavingsverzoek toegewezen
nee2021-09-22Gemeenteblad Weert 2021, 325597verlenging beslistermijnkappen van een beuk Roermondseweg zie ook 4-8-2021kapvergunning voorlopig ingetrokken
voorjaar 2022 wordt conditie beuk opnieuw bekeken
later
nee2021-09-15Gemeenteblad Weert 2021, 316052 aanvraagkappen van vier dode beukenKazernelaan perceelnummer K 4358, Weert overleg geweest met SGWgeen actie
nee2021-09-15Gemeenteblad Weert 2021, 316052 aanvraag kappen van 15 bomenRembrandtlaan 4, Weert20-9-2021 schouw foto-s

20-9-2021 ontvangen info gemeente
20-9-2021, lijkt gegrond, overleggen
24-9-2021 na mail-overleg geen actie
nee2021-09-08Gemeenteblad Weert 2021, 305711 aanvraag en verlening 305716 kappen van 6 sparren en 4 dennenTooroplaan 2, Weert9-9-2021 bekeken.Bomen zijn prima. Nieuwe bewoners.
14-9-2021 info ontvangen
22-9-2021 pro-forma bezwaarschrift opgesteld en ingediendHoorzitting 22-11-2021 goed verlopen.
De bewoners hebben aangegeven verder geen bomen te zullen rooien.
nee2021-09-08Gemeenteblad Weert 2021, 305667 aanvraagkappen van Quercus robur Heikempweg perceel AA7115-9-2021 ter plekke beoordeeld, boom is doodgeen actie
nee2021-09-01Gemeenteblad Weert 2021, 287152 aanvraag en verlening 287154kappen van een Fagus sylvatica (beuk)Kazernelaan perceel P 591514-9-2021 reuzenzwam info op bomenkaartgeen actie
nee2021-08-25Gemeenteblad Weert 2021, 287143 verleningkappen van een Cornus nuttalliiFrans Halslaan perceel P 57339-9-2021 ter plekke beoordeeld, kornoelje Fr Halslaan is slecht, enkele jaren geleden al zwam geconstateerd.geen actie
nee2021-08-18Gemeenteblad Weert 2021, 279542 aanvraag kappen van een Es, Frasinus excelsiorVrakkerstraat perceel N 594020-8-2021 informatie aangevraagd.
20-8-2021 informatie ontvangen.
Es is half afgestorven.
info
geen actie
nee2021-08-18Gemeenteblad Weert 2021, 279396 verleningkappen van een moeras eikGraafschap Hornelaan perceel T 326620-8-2021 informatie aangevraagd.
20-8-2021 informatie ontvangen.
Boom aangetast door tonderzwam.
info
geen actie
nee2021-08-18Gemeenteblad Weert 2021, 279516 verleningkappen van twee Oostenrijkse dennenTooroplaan 23Bezocht 20-8-2021, bomen zijn slecht.
foto
geen actie
nee2021-08-11Gemeenteblad Weert 2021, 271291 verlening kappen van een haagbeuk Boshoverweg perceel N 451120-8-2021 informatie aangevraagd.
20-8-2021 informatie ontvangen.
Boom is bijna dood.
info
geen actie
nee2021-08-05Gemeenteblad Nederweert 2021, 255441 Besluit Kappen Dubbelbloemige paardenkastanjeKerkstraat 14 LeveroyBomenkaart bezocht

vergunning aanvraag
Boom slecht
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262278 verlening kappen van een beukCollegeplein perceel O 2533Boom is helaas dood
foto's 8-8-2021
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262786 verlening kappen van een Quercus palustris, moeraseikTooroplaan perceel P 6320Bezocht 8-8-2021, boom is dood.
foto
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262376 verlening kappen van vijf fijnsparrenFrans Halslaan 8Ter plekke beoordeeld, bomen zijn dood
foto 8-8-2021
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262376 verlening kappen van twee dennenBreugellaan 620-8-2021 informatie aangevraagd.
20-8-2021 informatie ontvangen.
Het zijn 2 sparren, die zijn slecht.
info
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262764 aanvraag kappen van vier weymouth dennenTooroplaan 29Ter plekke beoordeeld, bomen zijn af aan het sterven.
Oorzaak vermoedelijk van recente bouwactiviteiten.(nieuwe bewoners)
Voor de oprit is al een mooie valse christusdoorn gekapt.
foto 7-8-2021
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262530 verlening kappen van een Turkse hazelaarMaaslandlaan, perceel S 5009 Ter plekke beoordeeld, boom is dood
foto 8-8-2021
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262361 aanvraag kappen van een beukFloralaan perceel N 6318Bezocht, boom is af aan het sterven.
foto 8-8-2021
geen actie
nee2021-08-04Gemeenteblad Weert 2021, 262739 aanvraagkappen van een beukRoermondseweg perceel AB 893ingezaagde beuk naast Carglass
zie ook 22-9-2021
later
nee2021-07-30Gemeenteblad Leudal 2021, 255358 kennisgeving ontvangstkappen van 14 bomen in gemeentelijke Bomenlijst en 33 bomen buiten Omgevingsvergunning voor herontwikkeling sportpark 't MaasveldMaasweg, Tichelveld, Neer percelen , M797 , M796 , M572 , M55 bespreken SGW?Provincie verleende geen subsidie.
Later weer wel, zie 25-10-2021.
nee2021-07-21Gemeenteblad Weert 2021, 240769 inzage vastgestelde bestemmingsplanOmlegging Raam
ruimtelijkeplannen
Bocholterwegter info
Omleggen Raam
geen actie
nee2021-07-21Gemeenteblad Weert 2021, 237769 aanvraag kappen van 38 berkenSchonkenstraat 8, Weert 23-7-2021, particulier, houtwal weg voor nieuwbouw Laarveld 3. geen actie
nee2021-07-07Gemeenteblad Weert 2021, 215468 verlening kappen van een esdoornto huisnummer 386 - Herenstraat perceel T 3186boom beoordeeld, is zeer slechtgeen actie
nee2021-07-07Gemeenteblad Weert 2021, 262739 verlenging beslistermijnkappen van vier dennen (picea abies)Diesterbaan perceel K 46518-7-2021 ter plekke beoordeeld, (Dijkerhof 21) bomen zijn dood of zeer slecht geen actie
nee2021-07-07Gemeenteblad Weert 2021, 215515 verleningkappen van 2 kastanjes en 1 berkLouis Regoutstraat perceel R 41027-7-21 info aangevraagd, 12-7-2021 ontvangen, berk blijkt beuk te zijn, de beuk is dood2 kastanjes zijn redelijke conditie12-7-2021 vraag bomengroep vervolgstappen
6-8-2021 Gaan bezwaarschrift indienen
11-8-2021 bezwaarschrift ingediend
10-9-2021 schouw met gemeente
20-9-2021 verdaging, inschakelen bomendeskundige •
Overleg jan 2022, bomen worden gekapt, komt compensatie andere boomsoorten
nee2021-06-30Gemeenteblad Weert 2021, 206834 aanvraagkappen van een gouden regen boomEmmasingel perceel O 24597-7-21 info aangevraagd, 12-7-2021 info ontvangen, ter hoogte van Walburg-middenberm, boom bijna dood, komt Morus nigrageen actie
nee2021-06-30Gemeenteblad Weert 2021, 206747 aanvraagkappen van een Acer platanoides globosumRuysdaelhof perceel P 63208-7-2021 ter plekke beoordeeld, boom (bolesdoorn) is doodgeen actie
nee2021-06-30Gemeenteblad Weert 2021, 206773 aanvraagontwikkelen van een doorstroommoerasPerceel A 135, Stramproy
blijkt Perceel AA-924 en omliggend te zijn?
8-7-2021 informatie aangevraagd, 12-7-2021 info ontvangen12-7-2021 info doorgestuurd bomengroep
plan bleek onbekend, geen verdere actie
nee2021-05-26Gemeenteblad Weert 2021, 160162 verlenging beslistermijnkappen van een Sequoia boomFahrenheitstraat 18, Weert2021-04-20 Foto-s en informatie mammoetbomen Kampershoek

2021-04-14 Kapaanvraag Sequoia Fahrenheitstraat
Vergunning door Gemeente Weert voorlopig geweigerd.
nee2021-05-26Gemeenteblad Weert 2021, 160173 aanvraag kappen van een lindenboom - Wilhelminastraat 2, StramproyInfo aangevraagd en ontvangen. Linde heeft al jaren zwam en wordt steeds groter. Boom helaas niet langdurig te behouden. Eigenaar herplant.geen actie
nee2021-03-20Gemeenteblad Weert 2021, 72791 aanvraagkappen van 2 lindenbomenBiest 43, WeertBomen zijn in matige conditie.
Gevraagde informatie

In overleg met Land van Horne/Attender worden de bomen gesnoeid en blijven ze voorlopig staan.
geen actie
nee2021-03-17Gemeenteblad Weert 2021, 83178 aanvraag kappen van 15 bomenGrenadierlaan 14, Weert Informatie

Bomen bleken al gekapt
geen actie
nee2020-06-17Gemeenteblad Weert 2020, 152489 aanvraagkappen van vijf dennen en één eikRembrandtlaan 4, Weert7-9-2020 schouw foto-sgeen actie (corona)
nee2017-12-20Gemeenteblad Weert 2017, 225472 beschikking kappen van 7 eiken en 6 naaldbomenDiesterbaan 15, Weertachteraf, ter infogeen actie