Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Groen, en met name bomen, heeft een positief effect op het welzijn en welbehagen van mensen.
Groen Weert logo editor
 X 

Bestuurder bij Stichting Groen Weert

Ben jij een verbinder, een typische voorzitter? Of een organisator, typisch voor een secretaris? Heb je daarnaast affiniteit met de natuur? Dan zoeken wij jou om ons bestuur te komen versterken. Het huidige bestuur is aan vers bloed toe. Dat geeft jou de kans om door te groeien naar functies als voorzitter of secretaris.

Voor deze functies is het belangrijker dat je weet hoe overheden functioneren (gemeente en provincie) dan dat je de namen van planten en bomen kent. 
Hoeveel tijd je dit vrijwilligerswerk gaat kosten bepaal je helemaal zelf. Maar het is natuurlijk vanzelfsprekend dat, wie A zegt ook B moet zeggen. Reken op 10-20 uur per maand.

Als bestuurder van Stichting Groen Weert help je mee het groene karakter van Weert en omliggende gemeenten te waarborgen. Je werkt samen met ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers van lokale overheden, zoals de gemeente, om het openbaar groen optimaal in te zetten voor het welzijn van de inwoners. Zo is SGW bijvoorbeeld betrokken bij nieuwe plannen van de gemeenten, het groen onderhoud en wij controleren de lijsten van te kappen bomen. 

Bij dit alles is het nuttig om kennis te hebben over de Wet Natuurbescherming en de (nieuwe) Omgevingswet. Maar dat leer je ook "on the job".

Je krijgt de kans om mee te beslissen over het de inzet en onderhoud van het groen in de gemeente en bij te dragen aan milieubewustzijn van de burgers.

Interesse in een nader gesprek? Stuur dan een e-mail naar info groenweert.nl 

Adviseurs bij Stichting Groen Weert

Weet jij veel over de natuur? Over planten en bomen en hun rol in hun omgeving? Heb je natuurkennis op het niveau van natuurgids, hovenier, of wellicht op academisch niveau? Of zou je daar graag meer over willen weten? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken als adviseur. 

Als adviseur van Stichting Groen Weert help je mee het groene karakter van Weert en omliggende gemeenten te waarborgen. Je werkt samen met ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers van lokale overheden, zoals de gemeente, om het openbaar groen optimaal in te zetten voor het welzijn van de inwoners. Zo is SGW bijvoorbeeld betrokken bij nieuwe plannen van de gemeenten, het groen onderhoud  en wij controleren de lijsten van te kappen bomen. Daarnaast sta je waar nodig bestuursleden bij met specialistische kennis over natuur en milieu tijdens onderhandelingen met lokale overheden. Bij dit alles is het nuttig om kennis te hebben over de Wet Natuurbescherming en de (nieuwe) Omgevingswet. Maar daarvoor hoe je geen jurist te zijn,  dat leer je ook "on the job".

Adviseurs werken ook in teamverband aan projecten op het gebied van bescherming of bevordering van groen en voorlichting aan burgers over de inzet van groen in een duurzame samenleving.

We vergaderen iedere maand in het NMC en daarnaast bepaal je zelf hoeveel tijd je in deze hobby wilt steken.

Interesse in een nader gesprek? Stuur dan een e-mail naar infogroenweert.nl